ثبات ارزش بازار
بورس نیوز:
گروه بهمن در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به آبان ماه سال ۱۴۰۱ مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری خود در این دوره را برابر با ۱۴ هزار و ۰۷۳ میلیارد تومان به ثبت رساند، سرمایه‌گذاری انجام‌شده از سوی “خبهمن” در آبان ماه مربوط به شرکت‌های فعال در بازار سرمایه و شرکت‌های خارج از بورس بود.
ثبات ارزش بازار
گروه بهمن بیشترین سرمایه‌گذاری خود را در شرکت‌هایی انجام داد که در خارج از بازار سرمایه حضور داشتند، میزان سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها برابر با ۹ هزار و ۸۲۸ میلیارد تومان بود، میزان سرمایه‌گذاری که خبهمن در پرتفوی بورسی خود به ثبت رساند برابر با مبلغ ۴ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان بود.
گروه بهمن در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به آبان ماه سال جاری در صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های «بورسی» ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های خود را بالغ‌بر ۱۲ هزار و ۱۵ میلیارد تومان به ثبت رساند که نسبت به بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها رشد ۱۸۳ درصدی را به همراه داشت، لازم به ذکر است که ارزش بازار “خبهمن” در آبان ماه سال گذشته ۹ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان بود که اکنون با افزایش ۲۵ درصدی همراه است.
ثبات ارزش بازار
ارزش بازار پرتفوی بورسی گروه بهمن در این دوره یک ماهه از مبلغ ۱۲ هزار و ۱۱۸ میلیارد تومان به مبلغ ۱۲ هزار ۱۵ میلیارد تومان رسید که نسبت به ارزش بازار ماه گذشته تغییر کمتر از یک درصد را به دنبال داشت.
عمده‌ترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در پرتفوی بورسی “خبهمن” مربوط به بخش «سرمایه‌گذاری‌ها» ۲ هزار و ۹۵ میلیارد تومان بود و برای دومین ماه متوالی تغییری را به همراه نداشت، پس‌ازآن نیز بیشترین بهای تمام‌شده مربوط به بخش «خودرو و ساخت قطعات» با یک هزار و ۸۰۳ میلیارد تومان بود.
بیشترین میزان ارزش بازار در صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های «بورسی» در اختصاص شرکت «بهمن دیزل» با ۷ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در این شرکت ۳۴۷ درصد افزایش پیدا کرد، همچنین «گسترش نفت و گاز پارسیان» نیز با یک هزار و ۶۱۶ میلیارد تومان بیشترین ارزش بازار را پس از بهمن دیزل به خود اختصاص داده بود.
“خبهمن” با سرمایه ثبت‌شده ۱۳ هزار و ۴۶۳ میلیارد ریالی تومان طی عملکرد ۸ ماهه در سال مالی منتهی به اسفندماه سال ۱۴۰۱ از محل سود سهام محقق‌شده نزدیک به ۳۶ میلیارد تومان درآمد داشت، همچنین “خبهمن” از واگذاری سهام «اعتماد هرمز، آوای فردای زاگرس و ثبات ویستا» نیز ۵۲۴ میلیارد تومان سود محقق‌شده کسب کرد.
همان‌طور که گفته شد، بیشترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری “خبهمن” در آبان ماه مربوط به شرکت‌های غیر بورسی بود، عمده‌ترین سرمایه‌گذاری در شرکت بهمن موتور با ۳ هزار و ۹۰۴ میلیارد تومان به ثبت رسید.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari