فرایند صدور برخط گواهی قانون مالیات‌های مستقیم
بورس نیوز: از اول آذرماه سال جاری، تمامی مراحل دریافت استعلام گواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، تهیه پاسخ و ارسال آن به مراجع قانونی به‌منظور صدور/تمدید/تجدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار، صرفاً به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. ارسال استعلام غیرالکترونیک (فیزیکی – کاغذی)، در حکم عدم استعلام بوده و فاقد وجاهت است.
 
براین‌اساس، انجام استعلام الکترونیکی از سوی مراجع قانونی صدور مجوز منوط به داشتن/تشکیل پرونده مالیاتی فعال متقاضی در نظام مالیاتی بوده و چنانچه متقاضی، در نظام مالیاتی فاقد بدهی مالیاتی قطعی باشد یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام کرده باشد، گواهی مذکور بدون نیاز به مراجعه حضوری وی و به‌صورت سیستمی و برخط صادر می‌شود.
 
لازم به ذکر است، درخواست‌ها، پاسخ‌ها، فهرست بدهی درخواست‌های صادره مرتبط با موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای مودیان محترم در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به آدرس: My.tax.gov.ir قابل‌مشاهده است

source

توسط ecokhabari