۱۷۴ دستگاه لاماری به فروش رسید
بورس نیوز: امروز عرضه لاماری ایما در بورس کالا سه نوبت انجام شد که در هر سه نوبت با استقبال خریداران روبه رو شد و در پایان ۱۷۴ دستگاه لاماری ایما فروخته شد.
بر اساس این گزارش، جزییات معاملات لاماری ایما در بورس کالا به شرح زیر است:
لاماری ایما مشکی
عرضه (دستگاه): ۶۸
تقاضا (دستگاه): ۵۰۶
قیمت پایه (ریال): ۹,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت کشف شده (ریال): ۱۳,۵۲۵,۴۴۱,۱۷۶
رقابت (درصد): ۳۷.۸۷
لاماری ایما خاکستری
عرضه (دستگاه): ۳۸
تقاضا (دستگاه): ۱۸۸
قیمت پایه (ریال): ۹,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت کشف شده (ریال): ۱۲,۹۱۰,۳۹۴,۷۳۶
رقابت (درصد): ۳۱.۶
لاماری ایما سفید
عرضه (دستگاه): ۶۸
تقاضا (دستگاه): ۳۶۸
قیمت پایه (ریال): ۹,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت کشف شده (ریال): ۱۳,۲۰۲,۴۲۶,۴۷۰
رقابت (درصد): ۳۴.۵۸
در نخستین عرضه امروز در تالار خودور، ۶۸ دستگاه لاماری ایما مشکی با قیمت پایه ۹۸۱ میلیون تومان روی تابلو رفت.
در نهایت، برای عرضه مزبور، ۵۰۶ دستگاه تقاضا شکل گرفت که همان میزان عرضه با لحاظ رقابت ۳۷.۸۷ درصدی به قیمت میانگین هر دستگاه ۱.۳۵۲ میلیارد تومان فروخته شد.
کمترین قیمت مچ شده ۱.۳۵۲ میلیارد تومان بود.
عرضه خودروی لاماری ایما مشکی به صورت سلف و با تحویل ۱۹ بهمن انجام شد.
در عرضه دوم امروز تالار خودرو، ۳۸ دستگاه لاماری ایما خاکستری با قیمت پایه ۹۸۱ میلیون تومان روی تابلو رفت.
برای عرضه مزبور، ۱۸۸ دستگاه تقاضا شکل گرفت که در پایان همان میزان عرضه با رقابت ۳۱.۶ درصد و با قیمت میانگین ۱.۲۹۱ میلیارد تومان به فروش رفت.
کمترین قیمت مچ شده ۱.۲۹۰ میلیارد تومان بود.
عرضه خودروی لاماری ایما خاکستری به صورت سلف و با تحویل ۱۹ بهمن انجام شد.
در عرضه پایانی امروز تالار خودرو، ۶۸ دستگاه لاماری ایما سفید با قیمت پایه ۹۸۱ میلیون تومان روی تابلو رفت.
برای عرضه مزبور ۳۶۸ دستگاه تقاضا شکل گرفت که در پایان ۶۸ دستگاه با قیمت میانگین ۱.۳۲۰ میلیارد تومان و با ۳۴.۵۸ درصد رقابت فروخته شد.
کمترین قیمت مچ شده ۱.۳۲۰ میلیارد تومان بود.
عرضه خودروی لاماری ایما سفید به صورت سلف و با تحویل ۱۹ بهمن انجام شد.

source

توسط ecokhabari