بررسی روند سوخت رسانی به کشتی ها در مجلس
بورس نیوز: دستور کار کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تاریخ (دوشنبه ۱۴ آذرماه) به شرح ذیل اعلام شد.
نمایندگان این کمیسیون از ساعت ۱۰ الی ۱۲ روز دوشنبه بررسی روند اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در دستور کار دارند.

source

توسط ecokhabari