تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۷ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۳۳۱۲ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۷۴۷۷ هزار میلیارد ریال معادل ۴۷.۲ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۷,۴۶۸ هزار میلیارد ریال معادل ۳۲ درصد به اشخاص حقیقی و مبلغ ۱۵,۸۴۴ هزار میلیارد ریال معادل ۶۸ درصد به اشخاص حقوقی تعلق گرفته است.

همچنین تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۷ ماهه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۵,۸۳۵ هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی ۴,۸۱۶ هزار میلیارد ریال معادل ۳۰.۴ درصد و به اشخاص حقوقی مبلغ ۱۱,۰۱۹ هزار میلیارد ریال معادل ۶۹.۶ درصد است.

شایان ذکر است تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی در ۷ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل ۲,۶۵۲ هزار میلیارد ریال معادل ۵۵ درصد افزایش داشته است.
1
تسهیلات خرد و بیش از ۲۰۰ میلیون تومان
تسهیلات پرداختی خرد شبکه بانکی به اشخاص حقیقی در ۷ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵,۷۲۲ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل مبلغ ۱,۸۴۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۴۷.۴ درصد) افزایش داشته است.
1

با توجه به بررسی انجام شده مشخص گردید تسهیلات پرداخت شده کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان (خرد) به اشخاص حقیقی طی ۷ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵,۷۲۲ هزار میلیارد ریال و بیش از ۲۰۰ میلیون تومان مبلغ ۱,۷۴۶ هزار میلیارد ریال می‌باشد. چنانچه روزهای کاری هر ماه به ۲۲ روز تقسیم گردد به طور متوسط روزانه ۲۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به افراد حقیقی پرداخت شده است.

بر این اساس عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در زمینه تسهیلات خرد و غیر خرد و بخش حقوقی و حقیقی در مقطع هفت ماهه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای روند صعودی بوده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari