تراز مثبت ۱۸ درصدی پارسیان در ابان ماه+بورس نیوز
بورس نیوز:
شرکت بیمه پارسیان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به آبان ماه سال جاری میزان درآمدی که از فروش حق بیمه به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود به دست آورد مبلغی نزدیک به ۵۲۲ میلیارد تومان بود، پارسیان از ابتدای سال مالی تاکنون نیز به درآمد تجمیعی ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی دست پیدا کرد.
تراز مثبت ۱۸ درصدی پارسیان در ابان ماه+بورس نیوز
میزان خسارت پرداخت‌شده توسط “پارسیان” در آبان ماه به مشتریان تحت پوشش خود مبلغی نزدیک به ۴۴۲ میلیارد تومان بود و از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه نیز مجموع خساراتی که مورد پرداخت قرار گرفت برابر با ۲ هزار و ۵۰۳ میلیارد تومان اطلاع‌رسانی شد، همچنین لازم به ذکر است که در آبان ماه این شرکت تراز مثبت ۱۸ درصدی را از خود برجای گذاشت.
درآمد ماهانه¬ای که شرکت “پارسیان” در هشتمین ماه از سال جاری از محل فروش حق بیمه به دست آورد مبلغی بالغ‌بر ۵۲۲ میلیارد تومان بود، این میزان درآمدی که توسط “پارسیان” از فروش حق بیمه به ثبت رسید که در مقایسه با مهرماه تغییر چشمگیری را به همراه نداشت، همچنین نسبت به دوره مشابه سال گذشته شاهد افزایش ۶۲ درصدی درآمد حاصل از فروش حق بیمه بود.
تراز مثبت ۱۸ درصدی پارسیان در ابان ماه+بورس نیوز
میزان درآمد تجمیعی این شرکت بیمه‌ای طی این دوره ماهانه با رشد ۵۳ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود، به‌گونه‌ای که از مبلغ ۲ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان به مبلغ کنونی ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
بیشترین میزان درآمدزایی “پارسیان” در آبان ماه سال جاری مربوط به رشته بیمه «ثالث – اجباری» بود و از این بخش ۲۲۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرد و تشکیل‌دهنده ۴۲ درصد از درآمد ماهانه بود، رشته بیمه «درمان» نیز توانست پس از بخش ثالث – اجباری عنوان بیشترین درآمد “پارسیان” را با مبلغی بالغ‌بر ۷۸۰ تومان به خود اختصاص داد که سهم ۱۵ درصدی از درآمد ماهانه داشت.
از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه عمده‌ترین درآمد به‌دست‌آمده نیز متعلق به رشته بیمه ثالث-اجباری با یک هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان بود که نسبت به سال مالی گذشته ۳۷ درصد افزایش را در پی داشت، در پایان لازم به ذکر است که این شرکت بیمه‌ای در عملکرد تجمیعی خود تا پایان آبان ماه توانست تراز مثبت ۶۳ درصدی را از خود بر جای گذاشت.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari