۷ نماد بورسی آماده انجام معامله شدند
بورس نیوز: مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد: نماد معاملاتی شرکت‌های داروسازی فارابی “دفارا”، داروسازی کوثر “دکوثر”، کارخانجات داروپخش “دارو”، فنرسازی زر “خزر” باتوجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله هستند.
نماد معاملاتی شرکت‌های قند لرستان “قلرست”، تولید فیبر ایران “چفیبر”، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی “وپترو” باتوجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله هستند.

source

توسط ecokhabari