بازگشت پرقدرت
بورس نیوز:
شرکت سنگ‌آهن گهر زمین در گزارش فعالیت ماهانه‌ای که در آبان ماه (سال مالی منتهی به آذرماه ۱۴۰۱) منتشر کرد از فروش محصولات کنسانتره سنگ‌آهن، کنسانتره بورس کالا و گندله کسب درآمد کرد، میزان درآمد عملیاتی که کگهر از فروش این محصولات شناسایی کرد برابر با ۲ هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان بود.
شرکت سنگ‌آهن گهر زمین در یازدهمین ماه از سال مالی به درآمد تجمیعی ۲۶ هزار میلیارد تومانی دست پیدا کرد که عمده درآمدزایی این شرکت از فروش در بازار داخل کشور بود، همچنین میزان سرمایه به ثبت رسیده توسط این شرکت تا پایان آبان ماه برابر با مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود.
بازگشت پرقدرت
درآمدزایی که “کگهر” در این دوره ماهانه از فروش محصولات خود انجام داد مربوط به فروش آن‌ها در بازار داخلی و صادراتی بود، بیشترین میزان درآمدی که این شرکت معدنی به ثبت رساند متعلق به بازار داخل کشور با ۲ هزار و ۵۷ میلیارد تومان بود که ۸۲ درصد از درآمد ماهانه را در برگرفته و در بازار صادراتی نیز توانست به درآمدزایی ۴۵۶ میلیارد تومانی برسد.
شرکت سنگ‌آهن گهر زمین میزان درآمدی که در یازدهمین ماه از سال مالی خود شناسایی کرد در مقایسه با آبان ماه که ریزش درآمدی را تجربه کرد شاهد رشد ۶۱۰ درصدی بود، میزان درآمد این شرکت در آبان ماه ۳۵۴ میلیارد تومان به ثبت رسید اما؛ در آبان ماه با افزایش ۲ هزار و ۱۵۹ میلیارد تومانی مواجه بود، درآمد تجمیعی “کگهر” تا پایان آبان ماه افزایش ۳۳ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرد.
بازگشت پرقدرت
“کگهر” بیشترین درآمدی که از فروش محصولات در آبان ماه شناسایی کرد متعلق به حضور گندله در رینگ معاملاتی بورس کالا بود، “کگهر” از فروش این محصول به درآمدزایی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی دست پیدا کرد، دیگر محصولاتی که این شرکت در بازار داخلی به فروش رساند مربوط به کنسانتره (بورس کالا) با ۲۷۵ میلیارد تومان و کنسانتره سنگ‌آهن با ۱۸۰ میلیارد تومان بود.
میزان درآمدی که از فروش گندله در بازار صادراتی به دست آمد برابر با مبلغ ۴۵۶ میلیارد تومان بود و همچنین این محصول در ۱۱ ماه گذشته به‌تن‌هایی بار درآمدزایی در این بازار را به دوش کشید و در این دوره ۱۱ ماهه به درآمد ۲ هزار و ۳۳ میلیارد تومانی رسیده است.
نرخ فروش گندله در بورس کالا برابر با ۲ میلیون و ۸۵۸ هزارتومان اعلام شد که نسبت به ماه گذشته ۳ درصد افزایش پیدا کرد، نرخ فروش گندله در بازار خارج از کشور نیز ۲ میلیون تومان به ثبت رسید.
بازگشت پرقدرت
شرکت سنگ‌آهن گهر زمین در آبان ماه مقدار فروش خود را ۹۶۷ هزارتن به اطلاع سهامداران رساند و همچنین به مقدار فروش تجمیعی ۱۱ میلیون و ۶۵۸ هزارتنی رسید، بیشترین میزان مقدار فروش مربوط به فروش محصولات در بازار داخل کشور با ۱۱ میلیون و ۸ هزارتن بود و بازار صادراتی نیز ۷ درصد از مقدار فروش تجمیعی را به خود اختصاص داده است.
مقدار تولید تمام محصولات “کگهر” در آبان ماه برابر با ۲ میلیون و ۷۲۲ هزارتن بود و از ابتدای سال مالی تاکنون نیز ۳۰ میلیون و ۴۷۷ هزارتن اعلام کرد، بیشترین مقدار تولید کگهر در آبان ماه مربوط به «کلوخه سنگ‌آهن» با ۸۶۰ هزارتن بود و دیگر محصولی که بیشترین مقدار تولید را به همراه داشت مربوط به سنگ‌آهن دانه‌بندی شده با ۸۵۹ هزارتن بود.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari