معامله ۴۴۴ میلیون دلار ارز در سامانه نیما
بورس نیوز: مجموع عرضه ارز در سامانه نیما در روز گذشته معادل ۴۴۴ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده در این سامانه معادل ۱۶۴ میلیون دلار بوده است.
همچنین در بازار متشکل ارزی (اسکناس) روز دوشنبه مورخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱، ۱۴.۸ میلیون دلار با میانگین نرخ ۳۴ هزار و ۸۵۶ تومان و ۲.۲ میلیون یورو با میانگین نرخ ۳۶ هزار و ۸۷۰ تومان به صورت توافقی معامله انجام شد.

source

توسط ecokhabari