سرپرست گروه کارگری هیأت اعزامی ایران به هفدهمین نشست اجلاس منطقه‌ای سازمان بین المللی کار، هدف اصلی این نشست را یافتن راهکار های توسعه عدالت اجتماعی انسان محور برای عموم کارگران عنوان کرد.
سید محمد یاراحمدیان سرپرست گروه کارگری هیأت اعزامی ایران به هفدهمین نشست اجلاس منطقه‌ای سازمان بین المللی کار که در تاریخ ۱۵ لغایت ۱۸ آذرماه و به میزبانی کشور سنگاپور برگزار می‌شود، در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: آموزه‌های حاصل از پاندمی کرونا و آسیب‌ها و تبعات وخیم ناشی از این بحران به همراه یافتن راهکارها و مکانیسم‌های عبور موفق از چنگال این آفت جهانی در زمره مهم‌ترین مباحث و دستور کارهای هفدهمین نشست اجلاس منطقه‌ای سازمان بین المللی کار است.
وی افزود: حضور و گردهمایی نمایندگان کشورهای آسیا و اقیانوسیه عضو ILO به منزله فرصتی مناسب برای مرور دستاوردهایی است که در پی برگزاری اجلاس ۱۰۹ کنفرانس بین المللی کار محقق شده بود تا شرکت کنندگان اجلاس هفدهم ضمن آسیب شناسی روندهای چگونگی مقابله با بحران کرونا، به بررسی یافته‌های کشورهای عضو در این خصوص پرداخته و به ترسیم اهداف و آرمان‌های مشترک برای نحوه مواجهه با بحران‌های فراگیر جهانی در آینده اندیشه کنند.
یاراحمدیان ادامه داد: اجلاس هفدهم آسیایی ILO در پی تدوین و طراحی برنامه اقدام هماهنگ مبتنی بر تعهداتی است که کشورهای عضو ILO در اعلامیه موسوم به (بیانیه بالی) برای ترسیم آینده کار، فراخوان جهانی اقدام به منظور بازیابی انسان محور و حرکت به سوی تحقق اعلامیه ILO به منظور بسط عدالت اجتماعی بر آن تأکید ورزیده بودند و در این پیوند هیأت اعزامی جمهوری اسلامی ایران و به خصوص گروه کارگری آن ضمن مشارکت فعال در کمیته‌های تخصصی مربوطه به دنبال بیان دیدگاه‌ها ، نقطه نظرات و اولیت‌های دولت و ملت ایران بر خواهند آمد.
رئیس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، طراحی دستور اقدام برای بهبود شرایط کار انسان محور، فراگیر، پایدار و مقاوم، یافتن چارچوب سازمانی برای حمایت از گذار از اقتصاد غیررسمی به سوی اشتغال مبتنی بر مؤلفه‌های کار شایسته، تقویت همکاری‌های چند جانبه برای تحقق اشتغال کامل و مولد، ساختن بنیان‌های قوی برای حمایت اجتماعی و بازنگری در اصول مربوط به تعامل با شرکت‌های چند ملیتی را از دیگر موضوعات و مباحث مربوطه در این اجلاس عنوان کرد.
خاطر نشان می‌شود که هفدهمین نشست منطقه‌ای سازمان بین المللی کار در کشور سنگاپور در برگیرنده ۴۸ کشور عضو مشتمل بر کشورهای آسیای شرقی، آسیای جنوب شرقی، آسیای جنوبی، اقیانوس آرام و کشورهای منطقه خاورمیانه است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari