کمک به شفافیت بازار ارز با فروش اوراق ارزی
بورس نیوز: قاسم ساعدی، نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس با اشاره به فروش اوراق ارزی توسط بانک مرکزی اظهار کرد: فروش اوراق ارز از سوی بانک مرکزی اقدام مهمی برای تامین نیاز مردم به ارز از کانال‌های رسمی و مطمئن است.
وی افزود: این اقدام بانک مرکزی به شفافیت در بازار ارز و ایجاد یک فضای سالم در فروش ارز و دلار در بازار کمک می‌کند.
نماینده مردم دشت آزادگان در خانه ملت بیان کرد: این اقدام بانک مرکزی مانع از هرگونه سوء استفاده از نیاز مردم به ارز است و جلوی هرگونه دلالی و واسطه‌گری در این بازار گرفته می‌شود.
ساعدی خاطرنشان کرد: وقتی نیاز مردم از کانال‌های رسمی تامین نشود طبیعتاً بازار‌های سیاه و غیررسمی و دلالی‌ها در بازار ارز شکل می‌گیرد، اما با تامین نیاز مردم از طریق رسمی دیگر ما شاهد این مسائل نخواهیم بود.
 وی افزود: یکی از پیامد‌های عدم تامین نیاز مردم به ارز از کانال‌های رسمی شیوع فروش دلار تقلبی است، اما با این ابتکار عمل بانک مرکزی در فروش اوراق ارز، هم زمان با مهار نقدینگی در کشور جلوی این قبیل مسائل و اقدامات نیز گرفته می‌شود.

source

توسط ecokhabari