۴۰ دستگاه کامیون کشنده فروخته شد
بورس نیوز: در عرضه امروز، ۴۰ دستگاه کامیون کشنده FAW CA ۴۱۸۰ متعلق به سیبا موتور با قیمت پایه ۲.۳۷۰ میلیارد تومان روی تابلو رفت.
در ادامه ۳۰۱ دستگاه برای این عرضه مزبور شکل گرفت که با لحاظ رقابت ۴۴.۸۸ درصدی، همان ۴۰ دستگاه با قیمت ۳.۴۳۳ میلیارد تومان فروخته شد.
تاریخ تحویل خودروی مزبور ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ اعلام شده است.

source

توسط ecokhabari