بورس نیوز:
شرکت پتروشیمی پارس در گزارش فعالیت ماهانه‌ای که در آبان ماه سال جاری منتشر کرد مربوط به فروش محصولات «پروپان، استایرن منومر، پنتان، بوتان و اتان» بود، مجموع درآمدی که “پارس” از فروش محصولات ذکر شده به ثبت رساند برابر با ۲ هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان بود.
پتروشیمی پارس میزان درآمد تجمیعی که از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه شناسایی کرد مبلغی بالغ‌بر ۳۶ هزار میلیارد تومان بود و همچنین میانگین درآمدی که این پتروشیمی در ۸ ماه گذشته از خود برجای گذاشت برابر با ۴ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان بود.

“پارس” درآمد ماهانه که در هشتمین ماه از سال جاری در سامانه کدال شناسایی کرد مربوط به فروش محصولات در بازار داخل کشور بود، میزان سرمایه به ثبت رسیده توسط “پارس” ۴۷ هزار و ۶۰۴ میلیارد تومان بود.
“پارس” درآمد عملیاتی که در آبان ماه سال ۱۴۰۱ از فروش محصولات در بازار داخلی به ثبت رساند نسبت به ماه گذشته شاهد کاهش ۲۶ درصدی را به دنبال داشت و دلیل این ریزش درآمد مربوط به کاهش مقدار تولید و فروش ناشی از توقف تولید واحد‌های اتیل بنزن و استایرن منومر ذکر‌شده است
پتروشیمی پارس در ۸ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی درآمد تجمیعی که از فروش محصولات به ثبت رساند ۲۸ درصد (معادل ۷ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان) افزایش را نسبت به دوره مشابه سال گذشته تجربه کرد، بر اساس درآمد تجمیعی پارس می‌توان گفت که این پتروشیمی به پوشش ۷۹ درصدی از درآمد ۱۲ ماه سال گذشته دست پیدا کرد.

بیشترین درآمدی که “پارس” در آبان ماه از فروش محصولات به دست آورد مربوط به محصول «پروپان» بود که حدوداً ۸۹۹ میلیارد تومان درآمدزایی را برای شرکت به همراه داشت که ۴۲ درصد از درآمد ماهانه را به خود اختصاص داد، هر تن «پروپان» در آبان ماه برابر با ۱۵ میلیون و ۸۳۲ هزارتومان مورد معامله قرار گرفت.
نرخ فروش محصول پروپان در آبان ماه نسبت به ماه گذشته تغییر عمده‌ای را تجربه نکرد، پس از «پروپان» بیشترین درآمدزایی را برای پتروشیمی پارس محصول «اتان» به خود اختصاص داده بود، درآمدی که از فروش این محصول عاید شرکت شد برابر با ۷۶۶ میلیارد تومان بود.

بیشترین نرخ فروش را در بین محصولات پتروشیمی پارس محصول «استایرن منومر» با مبلغی بالغ‌بر ۲۴ میلیون تومان در ازای هر تن به خود اختصاص داد که در این دوره با کاهش نرخ ۸ درصدی (معادل ۲ میلیون تومان) همراه بود، درآمدی که از فروش این محصول به دست آمد برابر با ۲۱ میلیارد تومان بود.
پتروشیمی پارس در آبان ماه نزدیک به ۱۷۵ هزارتن از محصولات خود را در بازار داخل کشور به فروش رساند، در ۸ ماه گذشته نیز مقدار فروش این پتروشیمی بالغ‌بر ۲ میلیون و ۲۱۲ هزارتن به ثبت رسید که نسبت به دوره مشابه با اُفت یک‌درصدی همراه بود.

پرفروش‌ترین محصول “پارس” در این دوره ماهانه مربوط به «اتان» با ۷۳ هزارتن بود که ۴۲ درصد از بازار داخل کشور را به خود اختصاص داد، در ادامه گفتنی است که مقدار تولید محصولات پتروشیمی پارس در آبان ماه برابر با ۱۹۶ هزارتن ثبت‌شده و این مقدار تولید در مقایسه با ماه گذشته ۲۶ درصد افزایش پیدا کرد.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari