دغدغه اصلی کوچ مدیران بود
بورس نیوز: 
در این نشست پس از ایراد توضیحاتی درباره بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مبنی بر انتشار اسامی مدیران متخلف بازار سرمایه، محمد شبانی، رییس مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه و ساجد حاتمی تاجیک، رییس اداره رسیدگی به تخلفات ناشران، تشکل های خود انتظام و بازار به سوالات خرنگاران پاسخ دادند. 
محمد شبانی در پاسخ به سوال خبرنگار بورس نیوز چنین گفت: زمان تصویب دستورالعمل انتشار اسامی مدیران متخلف بازار سرمایه یکی از دغدغه‌های مطروحه مصادف شدن موضوع، با کوچ مدیران از بازار بود، هرچند این اتفاق از تمام جوانب شاید چندان جدی نباشد، اما باعث شد که به عنوان نهاد ناظر جنبه بازدارندگی طرح را افزایش دهیم. یعنی سعی شد که هم به خوبی اجرایی آن اطلاع رسانی شود و هم بر معطوف بودن قانون به آینده تاکید بیشتری کنیم. حتی در درجات سبک موضوع تکرار مطرح است، بنابراین اگر با تمام این شرایط شخصی باز هم مستحق افشا و انتشار شود به نظر می‌رسد، با وجود تخصص باید قبول کرد که مسئول در خطر افتاد اسم و جایگاه، خود شخص بوده است. بی شک باید هزینه فایده کرد، مزایا را سنجید و با بازدارندگی و معطوف به آینده بودن طرح موضوع کوچ تا حد زیادی مرتفع می‌شود.

ساجد حاتمی تاجیک نیز در خصوص همین موضوع، مطرح کرد: تصمیم وضع این قوانین با سازمان بورس نبوده است. تکلیفی بوده که بر اساس قانون اساسی کشور بر دوش سازمان بورس قرار گرفته است، بنابراین سازمان برای اجرایی شدن یا نشدن آن مخیل نیست. در مورد کوچ مدیران باید گفت این اتفاق رخ نمی‌دهد، مجازات‌های که یک نوبت محکومیت دارد و منجر به افشا می‌شود، شدید است که برای تخلفات سنگین اعمال می‌شوند. اگر مدیری تخلفی را مرتکب شود که مشمول مجازات درجه ۲ است، بی شک باید افشا انجام شود و نمی‌توان گفت که مدیران متخصص کوچ می‌کنند و عنوان مناسبی برای این اتفاق نیست. این افشا‌ها در نهایت باعث سلامت در بدنه مدیریت بازار سرمایه می‌شود.
بیشتر بخوانید: افشا کنید اما با رعایت انصاف/  تعارض منافع بر زمین‌مانده است
افشا در بازار سرمایه رزومه مثبت و منفی افراد است
شبانی بیان کرد: در خصوص بحث افشای سوابق تخلفاتی مدیران تجربه موفقی در کشور های مختلف بوده که آزمون خود را پس داده است، سنخ جدیدی از مجازات در این حوزه ابقا شده است که این اقدام نیازمند تبیین قانون بود و به دنبال این بودیم که علاوه بر جرایم تخلفات نیز شامل شود.در حوزه تخلفات گستردگی زیاد است و همه را نمی توان با یک چشم در نظر گرفت، همه اینها در شورای عالی بورس در نظر گرفته شده بود، اما بنا به انتشار عموم نبود تا اینکه در دوره جدید این اقدام قرار است شکل گیرد  تا مردم راحت تر متوجه جزئیات و تخلفات شوند.
او ادامه داد: در حوزه تصمیم و دستورالعمل با سه رویکرد مواجه بودیم یکی بحث تنبیه ای یکی بحث به گزینی مدیران بود تا به این سمت بریم که مدیران مناسب انتخاب شود و مورد سوم این که بخش بازدارندگی در نظر گرفته شود، گرچه همه این موارد مهم است اما رویکرد مهم ما بحث بازدارندگی است. به نظرم اگر این افشای تخلفات مدیران بتواند الگوی مناسبی باشد در حوزه های دیگر اقتصادی می تواند فراگیر شود . براساس دستورالعمل ها فرصت سه ماه به سازمان بورس داده شده تا تارنمای مورد نظر راه اندازی کند البته خوب شناسایی هم زمان می برد.
آقای حاتمی تاجیک عنوان کرد: در دستورالعملی که به تصویب شورا رسیده سعی شده همه موارد در نظر گرفته شود، سهامداران حق دارند در زمینه تخلفات مدیران آگاه باشند انتصاب مدیران شایسته اثری است که این سامانه در آینده خواهد گذاشت.یک سری مجازات وجود دارد که خیلی اثر گذار نیست. آمار هایی که وجود دارد خیلی به این سامانه کمک نخواهد کرد چرا که تخلفات از این بعد در نظر گرفته می شود.
در پایان شبانی به آخرین سوال خبرنگار بورس نیوز درباره درب‌های چرخان تشریح کرد: بحث درب های چرخان تا حدودی خارج از دستورالعمل افشا است ولی  باید توجه داشت، این درستورالعمل در بازار سرمایه اجرا می‌شود اما در خارج از این بازار هم می‌تواند تاثیرگذار باشد. یعنی در مورد سمت‌های پسا شغلی مدیران در خارج از بازار سرمایه (برای اورگان یا نهاد دولتی) هم فعالیت گذشته این افراد در این بازار رصد می‌شود. بنابراین ابزاری از این دست، در دیگر بخش‌های اقتصادی هم ممکن است به صورت غیر مستقیم اثرگذار باشد.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari