سکه و سیمان در صدر معاملات بورس کالا
بورس نیوز: در بازار گواهی سپرده بیش از ۱۴.۷ میلیون ورقه بهادار مبتنی بر کالا با ارزش بیش از ۸۶۷ میلیارد تومان در هفته منتهی به ۱۸ آذر دست به دست شد. سکه از لحاظ ارزش معاملات و سیمان از لحاظ حجم معاملات، برتر از سایر دارایی ها، در مقام نخست ایستاد.
بر این اساس، ۱۴ میلیون و ۷۰۲ هزار و ۸۳۵ ورقه بهادار مبتنی بر کالا با ارزش بیش از ۸۶۷ میلیارد تومان در بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالا در هفته گذشته دست به دست شد. ارزش معاملات هفته منتهی به ۱۱ آذر نیز بیش از ۸۹۲ میلیارد تومان برای ۱۹ میلیون و ۲۴۳ هزار و ۳۲۹ ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود.
در جریان معاملات هفته گذشته، ۳ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۸۰۰ اوراق گواهی سپرده سکه طلا در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه ارزش نزدیک ۶۵۸ میلیارد تومان را ثبت کرد.
اوراق مبتنی بر طلا با کسب سهم ۷۶ درصدی در ارزش معاملات، جایگاه نخست و با سهم ۲۶ درصدی در حجم معاملات، رتبه سوم بازار گواهی سپرده کالایی را پس از سیمان و زعفران از آن خود کرد.
سیمان با ثبت معامله ۵ میلیون و ۸۹۰ هزار گواهی سپرده، رتبه نخست را از نظر حجم از آن خود کرد و ارزش معاملات این دارایی نزدیک ۴.۸ میلیارد تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات ۴۰ درصد بود و از لحاظ حجم در جایگاه نخست ایستاد.
در هفته منتهی به ۱۸ آذر، ۴ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۱۳۰ گواهی سپرده زعفران نیز به ارزش بیش از ۱۳۴ میلیارد تومان دست به دست شد که این دارایی پایه، با سهم ۲۹ درصدی در حجم و ۱۵ درصدی در ارزش در هر دو آیتم رتبه دوم را به خود اختصاص داد.
ارزش معاملات ۷۴۷ هزار و ۵۹۰ گواهی سپرده شیشه نیز به ۶۹.۹ میلیارد تومان نزدیک شد و این دارایی توانست مقام سوم را از لحاظ ارزش بعد از سکه و زعفران از آن خود کند. این دارایی پایه، همچنان سهم ۸ درصدی را از لحاظ ارزش کل معاملات گواهی سپرده کالایی را دارد.
در هفته‌ای که گذشت معامله ۹ هزار و ۲۶۵ گواهی سپرده برنج به ارزش بیش از ۶۸۶ میلیارد تومان و ۵۰ گواهی سپرده زیره سبز به ارزش ۵.۵ میلیون تومان در بازار مالی بورس کالای ایران نیز به ثبت رسید.

source

توسط ecokhabari