طرفیت خوبی در صنعت خودرو پیش بینی شد
بورس نیوز: عبداله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت اظهار کرد: مجموعه‌ای از آیین نامه‌ها در قانون ساماندهی خودرو پیش بینی شده بود تا به طور مثال مصرف سوخت بصورت سبدی باشد یا برای کیفیت، راهکار‌هایی ارائه شود و این موارد تمام صنعت را در برمی گیرند و پیچیدگی‌های خاص و ذینفعان مختلفی دارند که کار تدوین آیین نامه را دشوار می‌کرد ضمن اینکه باید از نظرات نخبگان در حوزه‌های مختلف استفاده می‌کردیم.
وی ادامه داد: در قانون ساماندهی خودرو، ظرفیت‌های خوبی برای تغییر قوائد تولید و ایجاد جهش در صنعت خودرو پیش بینی شده که با تصویب این آیین نامه‌ها در هیئت وزیران، تحول در صنعت خودرو رقم خواهد خورد و مباحثی نظیر افزایش میزان تولید، دستیابی به بازار‌های صادراتی و رقابت پذیری صنعت خودرو مهیا می‌شود.
 

source

توسط ecokhabari