معاملات بورس انرژی ۳ برابر افزایش یافت
بورس نیوز: ارزش معاملات بورس انرژی ایران در هفته دوم آذرماه ۲۳ هزار و ۳۷۶ میلیارد و ۵۴۸ میلیون ریال بود و بدین ترتیب معاملات انجام‌شده در بورس انرژی ایران در هفته گذشته، حدود ۳ برابر هفته پیش از آن بود.
حدود ۹۶ درصد معاملات هفته گذشته در بازار فیزیکی انجام شد و سهم معاملات تابلوی بازار فیزیکی فراورده‌های هیدروکربوری در هفته دوم آذرماه ۱۲۸ هزار و ۶۰۷ تن فراورده به ارزش ۲۲ هزار و ۴۳۴ میلیارد و ۱۸ میلیون ریال بود.
سهم رینگ بین‌الملل از این معاملات ۱۶ هزار و ۷۰۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال و سهم رینگ داخلی ۵ هزار و ۷۲۹ میلیارد و ۶۸۸ میلیون ریال بود. در این هفته به‌ترتیب فراورده‌های نفتای کامل، نفتای سبک و گازوئیل در رینگ بین‌الملل و فراورده‌های نفتا، متانول و برش سنگین در رینگ داخلی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.
ارزش معاملات ۴۷ هزار و ۷۵۸ ورقه سلف موازی استاندارد فروخته‌شده در این هفته بیش از ۸۳۰ میلیارد و ۵۹۸ میلیون ریال بود. هزار و ۹۵۰ ورقه گواهی ظرفیت به ارزش ۱۰۵ میلیارد و ۸۵ میلیون ریال، ۶ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۵۶۰ کیلووات‌ساعت برق به ارزش ۴ میلیارد و ۳۸۹ میلیون ریال و ۱۸ قرارداد آتی به ارزش ۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون ریال نیز در هفته دوم آذرماه دادوستد شد.

source

توسط ecokhabari