۱۱ اسفندماه سال آینده؛ برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان
بورس نیوز: محسن اسلامی، مدیرکل انتخابات وزارت کشور اظهار کرد: براساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزارت کشور موظف به فراهم سازی تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در کشور است.
وی ادامه داد: یکی از مسائل مهم، تعیین زمان مناسب برای برگزاری انتخابات است.
مدیرکل انتخابات وزارت کشور در این خصوص گفت: بر اساس مکاتبه بعمل آمده با شورای نگهبان، دو زمان برای برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری پیشنهاد شد که شورای نگهبان موافقت خود را با برگزاری انتخابات در روز جمعه مورخ ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ اعلام کرد.

source

توسط ecokhabari