در عرضه‌ روز گذشته تالار خودرو بورس کالای ایران، تعداد ۲۱۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ و تارا فروخته شد. بررسی روند بازار نشان می‌دهد قیمت کشف شده در بورس کالا همچنان پایین‌تر از قیمت‌ها در بازار آزاد است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) و به نقل از کالاخبر، در عرضه‌های روز گذشته تالار خودرو، تعداد ۲۱۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ و تارا فروخته شد.
تارا اتوماتیک نقره‌ای تیتانیوم
عرضه: ۱۲۵
تقاضا: ۱۰۸۱
قیمت پایه: ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت کشف شده: ۵,۱۶۱,۹۲۰,۰۰۰
رقابت: ۳۷.۲۹%
پژو ۲۰۷ اتوماتیک مشکی آبنوس
عرضه: ۱۵۰
تقاضا: ۱۶۵
قیمت پایه: ۳,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت کشف شده: ۳,۸۱۳,۲۰۰,۰۰۰
رقابت: ۱.۸۲%
تارا دستی نقره ای تیتانیوم
عرضه: ۱۲۵
تقاضا: ۵۰۹
قیمت پایه: ۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت کشف شده: ۴,۰۱۹,۲۴۰,۰۰۰
رقابت: ۲۹.۸۶%
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای نقره ای تیتانیوم
عرضه: ۵۰
تقاضا: ۹۸
قیمت پایه: ۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت کشف شده: ۴,۸۰۳,۱۰۰,۰۰۰
رقابت: ۱۸.۸۹%
پژو ۲۰۷ دستی مشکی آبنوس
عرضه: ۵۵۰
تقاضا: ۹۶۸
قیمت پایه: ۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت کشف شده: ۳,۵۱۷,۰۴۵,۴۵۴
رقابت: ۲۰.۶۵%
پژو ۲۰۷ دستی سفید
عرضه: ۳۰۰
تقاضا: ۸۱۶
قیمت پایه: ۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت کشف شده: ۳,۷۰۳,۳۰۰,۰۰۰
رقابت: ۲۷.۰۴%
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سفید
عرضه: ۱۰۰
تقاضا: ۲۸۰
قیمت پایه: ۳,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت کشف شده: ۴,۷۰۸,۸۵۰,۰۰۰
رقابت: ۲۵.۷۴%
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای سفید
عرضه: ۱۰۰
تقاضا: ۲۷۲
قیمت پایه: ۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت کشف شده: ۵,۲۱۹,۹۰۰,۰۰۰
رقابت: ۲۹.۲۱%
تارا اتوماتیک مشکی آبنوس
عرضه: ۱۲۵
تقاضا: ۷۹۳
قیمت پایه: ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت کشف شده: ۵,۱۸۳,۳۲۰,۰۰۰
رقابت: ۳۷.۸۵%
پژو ۲۰۷ اتوماتیک نقره ای تیتانیوم
عرضه: ۵۰
تقاضا: ۷۲
قیمت پایه: ۳,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت کشف شده: ۴,۳۲۳,۶۰۰,۰۰۰
رقابت: ۱۵.۴۵%
تارا دستی مشکی آبنوس
عرضه: ۱۲۵
تقاضا: ۴۴۵
قیمت پایه: ۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت کشف شده: ۴,۰۲۸,۹۶۰,۰۰۰
رقابت: ۳۰.۱۸%
پژو ۲۰۷ دستی نقره ای تیتانیوم
عرضه: ۱۵۰
تقاضا: ۲۳۵
قیمت پایه: ۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت کشف شده: ۳,۳۰۵,۷۳۳,۳۳۳
رقابت: ۱۳.۴%
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای مشکی آبنوس
عرضه: ۱۵۰
تقاضا: ۲۴۲
قیمت پایه: ۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت کشف شده: ۴,۹۵۴,۳۶۶,۶۶۶
رقابت: ۲۲.۶۳%
۱۲۵ دستگاه تارا اتوماتیک فروخته شد
در نوبت نخست عرضه امروز خودروها در بورس کالا، ۱۲۵ دستگاه تارا اتوماتیک نقره ای تیتانیوم به قیمت پایه ۳۷۶ میلیون تومان عرضه شد.
در برابر عرضه امروز، ۱۰۸۱ دستگاه تقاضا شد که در پایان ۱۲۵ دستگاه با لحاظ ۳۷.۲ درصد رقابت و با قیمت میانگین ۵۱۶.۱ میلیون تومان فروخته شد.
تحویل خودروی مزبور سه ماهه و روز ۱۶ اسفند خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۵۱۶ میلیون تومان بود.
قیمت تمام شده تارا اتوماتیک تیتانیوم نقره ای با احتساب ۱۲ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه‌های بیمه و شماره‌گذاری، نزدیک ۵۸۲ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که متوسط قیمت تارا اتوماتیک در بازار ۶۴۰ میلیون تومان (طبق اطلاعات سایت باما) است.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک نزدیک قیمت پایه فروخته شد
در عرضه دوم امروز تالار خودرو، ۱۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک مشکی آبنوس با قیمت پایه ۳۷۴.۵ میلیون تومان عرضه شد.
در برابر عرضه مزبور، ۱۶۵ دستگاه تقاضا شد که همان ۱۵۰ دستگاه با لحاظ ۱.۸۲ درصد رقابت با قیمت میانگین ۳۸۱.۳ میلیون تومان فروخته شد.
تحویل خودروی مزبور سه ماهه و روز ۱۶ اسفند خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۳۸۰.۵ میلیون تومان بود.
قیمت تمام شده پژو ۲۰۷ اتوماتیک مشکی آبنوس با احتساب ۱۲ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه‌های بیمه و شماره‌گذاری، نزدیک ۴۳۱ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که متوسط قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک در بازار ۵۶۵ میلیون تومان (طبق اطلاعات سایت باما) است.
خریداران تارادستی به صف شدند
در عرضه سوم امروز تالار خودرو، ۱۲۵ دستگاه تارادستی نقره‌ای تیتانیوم، با قیمت پایه ۳۰۹.۵ میلیون تومان عرضه شد.
در برابر عرضه مزبور ۵۰۹ دستگاه تقاضا شد که در پایان همان میزان عرضه با ۲۹.۸۶ درصد رقابت با قیمت میانگین ۴۰۱.۹۲ میلیون تومان فروخته شد.
تحویل خودروی مزبور سه ماهه و روز ۱۶ اسفند خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۴۰۱.۵ میلیون تومان بود.
قیمت تمام شده تارادستی نقره‌ای تیتانیوم با احتساب ۱۳ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه‌های بیمه و شماره‌گذاری، نزدیک ۴۵۸ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که متوسط قیمت تارادستی در بازار ۵۲۵ میلیون تومان است.
۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک فروخته شد
در عرضه چهارم امروز تالار خودرو، ۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای نقره‌ای تیتانیوم با قیمت پایه ۴۰۴ میلیون تومان عرضه شد.
در برابر عرضه مزبور، ۹۸ دستگاه سفارش شد که در پایان با لحاظ ۱۸.۸۹ درصد رقابت با قیمت میانگین ۴۸۰.۳ میلیون تومان فروخته شد.
تحویل خودروی مزبور سه ماهه و روز ۱۶ اسفند خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۴۸۰ میلیون تومان بود.
قیمت تمام شده پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای نقره‌ای تیتانیوم با احتساب ۱۲ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه‌های بیمه و شماره‌گذاری نزدیک ۵۴۲ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که متوسط قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای در بازار ۶۶۰ میلیون تومان است.
۵۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ دستی فروخته شد
در عرضه پنجم، ۵۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ دستی مشکی آبنوس با قیمت پایه ۲۹۱.۵ میلیون تومان عرضه شد.
در برابر عرضه پنجم، ۹۶۸ دستگاه تقاضا شد که همان میزان عرضه با لحاظ ۲۰.۶۵ درصد با قیمت میانگین ۳۵۱.۷ میلیون تومان فروخته شد.
تحویل خودروی مزبور سه ماهه و روز ۱۶ اسفند خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۳۵۱.۵ میلیون تومان بود.
قیمت تمام شده پژو ۲۰۷ دستی مشکی آبنوس با احتساب ۱۳ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه‌های بیمه و شماره گذاری نزدیک ۴۰۱ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که متوسط قیمت پژو ۲۰۷ دستی مشکل آبنوس در بازار ۴۵۵ میلیون تومان است.
پژو ۲۰۷ دستی سفید هم فروخته شد
در عرضه ششم امروز تالار خودرو، ۳۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ دستی سفید با قیمت پایه ۲۹۱.۵ میلیون تومان عرضه شد.
در برابر عرضه مزبور، ۸۱۶ دستگاه تقاضا شکل گرفت که همان میزان عرضه با قیمت میانگین ۳۷۰.۳ میلیون تومان فروخته شد.
تحویل خودروی مزبور سه ماهه و روز ۱۶ اسفند خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۳۷۰ میلیون تومان بود.
قیمت تمام شده پژو ۲۰۷ دستی سفید با احتساب ۱۳ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه‌های بیمه و شماره گذاری نزدیک ۴۲۲ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که متوسط قیمت پژو ۲۰۷ دستی سفید در بازار ۴۵۵ میلیون تومان است.
۱۰۰ دستگاه پژو اتوماتیک سفید فروخته شد
در عرضه هفتم امروز تالار خودرو، ۱۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک سفید با قیمت پایه ۳۷۴.۵ میلیون تومان فروخته شد.
در برابر عرضه مزبور، ۲۸۰ دستگاه تقاضا شد که همان میزان عرضه با لحاظ ۲۵.۷۴ درصد رقابت، با قیمت میانگین ۴۷۰.۸ میلیون تومان فروخته شد.
تحویل خودروی مزبور سه ماهه و روز ۱۶ اسفند خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۴۷۰.۵ میلیون تومان بود.
قیمت تمام شده پژو ۲۰۷ اتوماتیک سفید با احتساب ۱۲ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه‌های بیمه و شماره‌گذاری نزدیک ۵۳۱ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که متوسط قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک در بازار ۵۶۵ میلیون تومان است.
۱۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای فروخته شد
در عرضه هشتم امروز تالار خودرو، ۱۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای با قیمت پایه ۴۰۴ میلیون تومان عرضه شد.
در برابر این عرضه، ۲۷۲ دستگاه تقاضا شکل گرفته که در پایان همان میزان عرضه با قیمت میانگین ۵۲۱.۹ میلیون تومان فروخته شد.
تحویل خودروی مزبور سه ماهه و روز ۱۶ اسفند خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۵۲۱.۵ میلیون تومان بود.
قیمت تمام شده پژو ۲۰۷ اتوماتیک با احتساب ۱۲ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه‌های بیمه و شماره‌گذاری نزدیک ۵۸۹ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که متوسط قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای در بازار ۶۶۰ میلیون تومان است.
۱۲۵ دستگاه تارا اتوماتیک فروخته شد
در عرضه نهم تالار خودرو، ۱۲۵ دستگاه تارا اتوماتیک مشکی آبنوس با قیمت پایه ۳۷۶ میلیون تومان روی تابلو رفت.
در برابر این عرضه، ۷۹۳ دستگاه تقاضا شکل گرفت که در پایان همان میزان عرضه با قیمت میانگین ۵۱۸.۳ میلیون تومان با لحاظ رقابت ۳۷.۸۵ درصد فروخته شد.
تحویل خودروی مزبور سه ماهه و روز ۱۶ اسفند خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۵۱۸ میلیون تومان بود.
قیمت تمام شده تارا اتوماتیک مشکی آبنوس با احتساب ۱۲ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه‌های بیمه و شماره‌گذاری، نزدیک ۵۸۵ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که متوسط قیمت تارا اتوماتیک در بازار ۶۴۰ میلیون تومان است.
۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک نقره ای تیتانیوم معامله شد
۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک نقره ای تیتانیوم با قیمت پایه ۳۷۴.۵ میلیون تومان عرضه شد.
در برابر این عرضه، ۷۲ دستگاه تقاضا شکل گرفت که همان میزان عرضه با لحاظ ۱۵.۴۵ رقابت به قیمت میانگین ۴۳۲.۳ میلیون تومان فروخته شد.
تحویل خودروی مزبور سه ماهه و روز ۱۶ اسفند خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۴۳۲ میلیون تومان بود.
قیمت تمام شده پژو ۲۰۷ اتوماتیک نقره ای تیتانیوم با احتساب ۱۲ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه‌های بیمه و شماره‌گذاری، نزدیک ۴۸۸ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که متوسط قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک در بازار ۵۶۵ میلیون تومان است.
۱۲۵ دستگاه دستگاه تارادستی فروخته شد
۱۲۵ دستگاه تارادستی مشکی آبنوس با قیمت پایه ۳۰۹.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت.
در برابر عرضه مزبور، ۴۴۹ دستگاه تقاضا شکل گرفت که همان میزان عرضه با رقابت ۳۰.۱۸ درصدی با قیمت میانگین ۴۰۲.۸ میلیون تومان فروخته شد.
تحویل خودروی مزبور سه ماهه و روز ۱۶ اسفند خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۴۰۲.۵ میلیون تومان بود.
قیمت تمام شده تارا دستی مشکی آبنوس با احتساب ۱۳ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه‌های بیمه و شماره‌گذاری، نزدیک ۴۵۹ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که متوسط قیمت تارا دستی در بازار ۵۲۵ میلیون تومان است.
۱۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ دستی نقره‌ای فروخته شد
امروز ۱۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ دستی نقره‌ای تیتانیوم با قیمت پایه ۲۹۱.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت.
در برابر این عرضه، ۲۳۵ دستگاه تقاضا شکل گرفت که همان میزان عرضه با لحاظ ۱۳.۴ درصد رقابت به قیمت میانگین ۳۳۰.۵ میلیون تومان فروخته شد.
تحویل خودروی مزبور سه ماهه و روز ۱۶ اسفند خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۳۳۰ میلیون تومان بود.
قیمت تمام شده پژو ۲۰۷ دستی نقره ای تیتانیوم با احتساب ۱۳ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه‌های بیمه و شماره‌گذاری، نزدیک ۳۷۸ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که متوسط قیمت پژو ۲۰۷ دستی در بازار ۴۵۵ میلیون تومان است.
فروش ۱۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای
۱۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای مشکی آبنوس با قیمت پایه ۴۰۴ میلیون تومان روی تابلو رفت.
در برابر عرضه مزبور، ۲۴۲ دستگاه تقاضا شکل گرفت که همان میزان عرضه به قیمت میانگین ۴۹۵.۴ میلیون تومان فروخته شد.
تحویل خودروی مزبور سه ماهه و روز ۱۶ اسفند خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۴۹۵ میلیون تومان بود.
قیمت تمام شده پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای مشکی آبنوس با احتساب ۱۲ درصد مالیات و عوارض قانونی و ۴.۳ میلیون تومان هزینه‌های بیمه و شماره‌گذاری، نزدیک ۵۵۹ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که متوسط قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای در بازار ۶۶۰ میلیون تومان است.
تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری بازار سرمایه ایران محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

source

توسط ecokhabari