بند‌های قانون بودجه سال آینده در درست بررسی
بورس نیوز: علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، اظهار کرد: بند‌های قانون بودجه سال آینده در دو و سه نوبت کاری، در حال بررسی و تصویب در هیئت دولت است.
 
بهادری جهرمی، ابراز امیدواری کرد که بودجه سال ۱۴۰۲ در زمان تعیین شده قانونی به صحن علنی مجلس ارائه شود.

source

توسط ecokhabari