زعفران؛ رتبه نخست بازار قردرادهای آتی بورس کالا
بورس نیوز: در بازار قرارداد‌های آتی در هفته منتهی به ۱۸ آذر نزدیک ۵۴ هزار قرارداد به ارزش بیش از ۲۸۱ میلیارد تومان میان معامله گران دست به دست شد. زعفران به لحاظ حجم و صندوق طلا به لحاظ ارزش در رتبه نخست ایستادند.
بر این اساس، ۵۳ هزار و ۸۸۷ قرارداد آتی به ارزش بیش از ۲۸۱ میلیارد و ۲۷۳ میلیون تومان در بازار مشتقه در هفته منتهی به ۱۸ آذر دست به دست شد. بیشترین سهم معاملات بازار قرارداد‌های آتی به لحاظ حجم در هفته‌ای که سپری شد، متعلق به زعفران با ۴۰ هزار و ۷۴ قرارداد به ارزش نزدیک ۱۲۸ میلیارد و ۶۵۱ میلیون تومان برای ۳ موعد تحویلی دی و اسفند سال ۱۴۰۱ و اردیبهشت ۱۴۰۲ بود.
برای صندوق طلا نیز ۱۰ هزار و ۸۸۲ قرارداد به ارزش بیش از ۱۴۵ میلیارد و ۴۵۱ میلیون تومان در سه موعد تحویلی آذر و بهمن ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ در هفته منتهی به ۱۸ آذر دست به دست شد.
نقره هم با دست به دست شدن ۲ هزار و ۹۳۱ قرارداد به ارزش بیش از ۷ میلیارد و ۱۷۱ میلیون تومان در دو موعد تحویلی آذر و دی ۱۴۰۱ روبه رو بود.
زعفران با سهم ۷۴ درصدی در حجم بیشترین سهم را از حجم قرارداد‌های آتی در اختیار داشت و با سهم ۴۶ درصدی در ارزش کل قرارداد‌های آتی در جایگاه دوم بعد از صندوق طلا ایستاد.
سهم صندوق طلا نیز از حجم و ارزش معاملات به ترتیب ۲۰ درصد و ۵۲ درصد بود.

source

توسط ecokhabari