پیشنهاد ایجاد دو کارگروه در فدراسیون بورس های اروپا-آسیایی
بورس نیوز: فدراسیون بورس‌های اروپا-آسیایی (فیاس) مجمع عمومی خود را با حضور اعضا در قاهره، پایتخت مصر برگزار کرد.
در ابتدای این نشست، رییس هیات مدیره برنامه‌های اجرا شده در سال ۲۰۲۲ و عملکرد فدراسیون را به اطلاع حاضران رساند.
در این نشست با هیاتی متشکل از مهدی امیری رییس هیات مدیره، محمد حسین صدرائی عضو هیات مدیره و محمود گودرزی مدیرعامل و پیشنهاد ایجاد دو کارگروه کمیته پذیرش شرکت‌های دانش بنیان در فیاس و کمیته بازارگردانی با هدف بررسی تجارب کشور‌ها با رویکرد سود آوری آن در بورس‌ها را عنوان کرد که مورد توجه سایر اعضا قرار گرفت.
در مجمع عمومی فیاس، صورت‌های مالی سال ۲۰۲۲ تایید و عملکرد یکساله دبیرخانه و کمیته‌ها بررسی شد، همچنین برنامه پیش بینی شده سال ۲۰۲۳ و بودجه‌بندی آن ارزیابی و مصوب شد.
یادآوری می‌شود، پذیرش ۷ عضو جدید در فدراسیون، تصویب صورت‌های مالی ۲۰۲۲، تصویب بودجه و برنامه‌های ۲۰۲۳ از جمله مصوبات این مجمع است.
همچنین، تقویم رویداد‌های سال ۲۰۲۳ و تعیین میزبانی این رویداد‌ها مانند برنامه‌های کانفیاس ۲۰۲۳ و آموزش در محل مصوب شد.
گفتنی است معرفی کتاب Borsa City به زبان ساده با هدف تشویق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه میان غیر حرفه ای‌ها صورت پذیرفت.

source

توسط ecokhabari