بازارگردانی به روش مبتنی بر حراج
بورس نیوز: شرکت فرابورس از تمدید بازارگردانی به روش مبتنی بر حراج نماد معاملاتی شرکت آلومتک خبر داد.
بر اساس این گزارش، دوره بازارگردانی نماد معاملاتی “فالوم” با استفاده از روش مبتنی بر حراج تمدید شد.
بازارگردانی به روش مبتنی بر حراج

source

توسط ecokhabari