نقدینگی ۵۶۷۶ هزار میلیارد تومان شد
بورس نیوز: تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از گزیده آمار‌های اقتصادی مهر ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که حجم نقدینگی به ۵۶۷۶۹.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. نقدینگی نسبت به مهر ۱۴۰۰ معادل ۳۴.۳ درصد و اسفند ۱۴۰۰ معادل ۱۷.۵ درصد رشد کرده است.
 رشد متغیر مذکور در هفت ماهه نخست سال گذشته و دوازده ماهه منتهی به مهر ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۲۱.۶ و ۴۲.۸ درصد بوده است.
بانک مرکزی در توضیح وضعیت نقدینگی در مهر ماه اعلام کرده: بخشی از رشد نقدینگی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۲.۳ واحد درصد از رشد هفت ماهه و ۲.۷ واحد درصد از رشد دوازده ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده است.
۱۲۷۹۸.۷ هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی مهرماه مربوط به پول (اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری) است. حجم پول نیز نسبت به مهر سال گذشته ۵۶.۳ درصد و نسبت به اسفند همان سال ۲۹.۷ درصد افزایش یافته است.
شبه پول در مهر امسال با رشد ۲۹ درصدی نسبت به مهر سال ۱۴۰۰ به ۴۳۹۷۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. شبه پول در تاریخ مورد گزارش نسبت به اسفند سال قبل ۱۴.۳ درصد رشد داشته است.
پایه پولی نیز در مهر ماه امسال به ۷۱۲۹.۳ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مهر سال قبل ۳۴.۵ درصد و نسبت به اسنفند ۱۴۰۰ معادل ۱۸ درصد رشد را نشان میدهد.
گفتنی است، نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با ۱.۹ واحد درصد کاهش نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۶.۴ درصد) به ۳۴.۵ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسید.

source

توسط ecokhabari