چهره نامی صنعت و معدن کشور
بورس نیوز: در این مراسم از محمدرضا خضری‌پور عضو هیات‌مدیره و معاون توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی گهرزمین به عنوان چهره نامی صنعت، معدن و اقتصاد کشور تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
چهره نامی صنعت و معدن کشور
محمدرضا خضری‌پور، دارای مدرک دکترای حسابداری و اهل سیرجان است که به عنوان عضو هیات‌مدیره و معاون توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی شرکت سنگ آهن گهرزمین در حال فعالیت است.

source

توسط ecokhabari