نرخ رشد نقدینگی ۳۴.۳درصد شد
بورس نیوز: بررسی آمار منتشر شده پیرامون متغیر‌های پولی در هفتمین ماه سال جاری، نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان مهرماه امسال، به ۵۶۷۶۹.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ به گونه‌ای که نرخ رشد حجم نقدینگی از مهرماه سال گذشته تا پایان مهرماه سال جاری، به ۳۴.۳ درصد رسیده است.
این نرخ در حالی به ثبت رسیده است که در ماه قبل یعنی شهریورماه، نرخ رشد سالانه نقدینگی به ۳۷.۵ درصد رسیده بود، در نتیجه با توجه به ثبت نرخ رشد سالانه نقدینگی ۳۷.۸ درصدی در پایان مردادماه، شاهد کاهش رشد نقدینگی برای دومین ماه متوالی هستیم؛ بنابراین نرخ رشد نقدینگی در اولین ماه از نیم سال دوم نسبت به پایان تابستان، ۳.۲ واحد درصد کاهش دارد.
نرخ رشد نقدینگی ۳۴.۳درصد شد
اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در پایان مهرماه سال جاری، حجم کل پول (شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری) به رقم ۱۲۷۹۸.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که این رقم با توجه به حجم نقدینگیِ ۵۶۷۶۹.۷ هزار میلیارد ریالی، ۲۲.۵ درصد از نقدینگی را شامل شده است که نسبت به تغییرات شهریورماه، شاهد کاهش این سهم از حجم نقدینگی هستیم.
از سوی دیگر تغییرات پایه پولی در هفتمین ماه سال ۱۴۰۱ نشان از رشد ۳۴.۵ درصدی پایه پولی و رسیدن به رقم ۷۱۲۹.۳ هزار میلیارد ریال دارد.

source

توسط ecokhabari