توقف ۱۰ نماد معاملاتی به علت افشای اطلاعات با اهمیت
بورس نیوز: مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد: نماد معاملاتی شرکت فنرسازی‌زر “خزر” با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف شد. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری‌بهمن “وبهمن” نیز با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
مدیر عملیات بازار فرابورس ایران اعلام کرد: نماد معاملاتی “فن آوا” به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت گروه فن آوا متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
نماد معاملاتی “وثخوز” نیز به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
همچنین نماد معاملاتی “وسرمد” به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت بیمه سرمد متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
نماد معاملاتی “سایرا” هم به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت ایرانیت متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
همچنین نماد معاملاتی “وسدید” به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت گروه‌صنعتی‌سدید متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
مدیر عملیات بازارفرابورس ایران همچنین اعلام کرد: نماد معاملاتی “ولانا” به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت شرکت لیزینگ آریا دانا متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
همچنین نماد معاملاتی “سایرا” به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت ایرانیت متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران هم اعلام کرد: نماد معاملاتی شرکت رادیاتور ایران “ختور” با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف شد. نماد مذکور حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.
 

source

توسط ecokhabari