اعلام زمان‌بندی مزایده عمومی معادن کشور
بورس نیوز: شیوه نامه و زمانبندی مزایده عمومی در قالب بسته سرمایه گذاری در ۲۲ استان در قالب ۴۶ بسته سرمایه گذاری اعلام شد.
بر این اساس در راستای فعال سازی و آزاد سازی محدوده‌ها و مجوز‌های معدنی بلاتکلیف و غیرفعال از طریق مزایده عمومی لیست بسته‌های سرمایه گذاری استان‌ها منضم به شیوه نامه مزایده عمومی در قالب بسته‌های سرمایه گذاری معادن کشور به همراه برنامه زمان‌بندی مزایده عمومی جهت اقدامات مشروحه اعلام شد.
۱- بارگذاری مشخصات بسته سرمایه گذاری هر استان که با هماهنگی اعلام گردیده است در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و اخذ کد مزایده از سامانه مذکور
۲- قراردادان محدوده‌ها و مجوز‌های معدنی بسته‌های سرمایه گذاری در لایه مزایده با رنگ مشخصه تعریف شده در سامانه کاداستر معدن برای دید عموم در سامانه با در نظر گرفتن برنامه زمان‌بندی
۳- اطلاعات و مشخصات محدوده‌ها و مجوز‌های معدنی بسته‌های سرمایه گذاری، شرایط واگذاری بسته‌های سرمایه گذاری در مزایده عمومی توسط سازمان استان در لیست مزایده با ذکر توضیحات کامل اطلاع رسانی گردد.
۴- اطلاع رسانی برگزاری مزایده و شیوه نامه ارسالی از طریق سایت، پرتال سازمان جراید محلی، سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن صورت خواهد گرفت.

source

توسط ecokhabari