بررسی تفصیلی تر لایحه بودجه نسبت به سال گذشته
بورس نیوز: سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص لایحه بودجه اظهار کرد: همانطور که مطلع هستید لایحه بودجه مشتمل بر ۲۰ تبصره شامل مجموعه‌ای از جداول کلان و خرد است.  
وی افزود: در جلسه هیات وزیران به جزئیات و تفصیل لایحه بودجه ورود کردند و در سه نوبت صبح و ظهر و شب جلسات دولت ادامه داشت. یکی از دلایل زمانبر شدن آمادگی لایحه بودجه نسبت به سال گذشته، بررسی تفصیلی‌تر بودجه بود. تمام تبصره‌های بودجه تصویب و بررسی شد. جداول کلان آن نیز آماده است. امیدواریم که در جلسه هیات دولت جهارشنبه جداول کلان هم به تصویب برسد.
 وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در راستای شفاف سازی بودجه برای اولین بار تلاش شد تبصره‌ای که تحت عنوان تبصره ۱۴ شناخته می‌شد وارد بودجه شد و هدفمندی یارانه‌ها و تبصره ۱۴ شفاف‌تر شد. رویکرد بودجه ۱۴۰۲ درآمد‌های پایدار، مولدسازی اموال غیرمولد دستگاه‌های دولتی و کسب درآمد، کاهش کسری بودجه از طریق درآمد‌های پایدار بود که وقتی ارقام نهایی شد تغییر جهت نسبت به سنوات گذشته مشاهده می‌شود.

source

توسط ecokhabari