عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه موافق عرضه خودرو در بورس هستیم، گفت: دولت از طرح کمیسیون برای عرضه هر چه بهتر خودرو در بورس حمایت نکرد که این به معنای مخالفت مجلس با عرضه در بورس نیست.
علی جدی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد نظر مجلس درباره عرضه خودرو در بورس کالا، اظهار کرد: مجلس با عرضه خودرو در بورس کالا موافق است و در این بین کمیسیون صنایع پیشنهاداتی برای بهبود روند معاملات دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرحی را برای عرضه هر چه بهتر خودرو در بورس کالا ارائه کردیم که دولت از آن حمایت نکرد، اما این به آن معنا نیست که ما با عرضه خودرو در بورس کالا موافق نیستیم.
جدی افزود: مکانیزم بورس کالا به کشف قیمت برای عرضه کالاها مشروعیت می‌دهد و ما معتقد به اصلاح روش عرضه خودرو هستیم تا این طرح موفق شود.
وی تاکید کرد: طرح استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل عرضه خودرو در بورس کالا، کذب محض است و تاکید می‌کنم مجلس با عرضه خودرو در بورس کالا موافق است و پیشنهاداتی را برای بهبود روند معاملات دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: افزایش نرخ ارز و رشد قیمت کالاها و لزوم تدابیر دولت در این حوزه از موارد مورد توجه در این روزها است و ارتباطی با عرضه خودرو در بورس کالا ندارد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari