حذف حجم مبنا از ۲۹ نماد فرابورسی
بورس نیوز: معاونت نظارت بر بازار شرکت فرابورس با انتشار اطلاعیه‌ای از شمول ۲۲ نماد معاملاتی در بازار‌های اول و دوم فرابورس ایران و شمول ۷ نماد معاملاتی در بازار پایه فرابورس ایران برای عدم اعمال حجم مبنا از نخستین یکشنبه زمستان خبر داد.
بر این اساس، پیرو اطلاعیه ۹ بهمن ۱۴۰۰ شرکت فرابورس ایران با موضوع ضوابط مربوط به ماده ۲۲ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس، پس از بررسی‌های صورت گرفته از تاریخ یکم تا ۳۰ آذر ماه سال جاری، ۲۲ نماد دارای بازارگردان در بازار‌های اول و دوم فرابورس به شرح جدول زیر از روز یکشنبه ۴ آذر ماه اعمال نخواهد شد.
همچنین، حجم مبنا برای نماد‌های معاملاتی «دماوند “زنگان” و “کشرق” از روز یکشنبه ۴ دی ماه اعمال خواهد شد.
بنا به این گزارش، پیرو اطلاعیه ۹ بهمن ۱۴۰۰ شرکت فرابورس ایران با موضوع ضوابط مربوط به ماده ۲۲ دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس تهران و فرابورس، پس از بررسی‌های صورت گرفته از تاریخ یکم تا ۳۰ آذر ماه سال جاری، ۷ نماد دارای بازارگردان در بازار پایه فرابورس به شرح جدول از روز یکشنبه ۴ دی ماه اعمال نخواهد شد.
حذف حجم مبنا از ۲۹ نماد فرابورسی
حذف حجم مبنا از ۲۹ نماد فرابورسی

source

توسط ecokhabari