رشد ۵۷ درصدی ارزش معاملات بورس انرژی
بورس نیوز: بورس انرژی ایران در آذر ۱۴۰۱ میزبان معاملات حامل‌های انرژی و اوراق مبتنی بر آن‌ها به ارزشی بالغ بر ۱۱۱ هزار و ۳۵ میلیارد و ۸۶۳ میلیون ریال بود. بدین‌ترتیب ارزش معاملات در این ماه با رشد ۵۷ درصدی همراه بود.
بر این اساس، تابلوی بازار فیزیکی فرآورده‌های هیدروکربوری در ماه پایانی پاییز شاهد معامله ۴۵۴ هزار و ۹۲۲ تن فراورده به ارزش ۷۵ هزار و ۵۲۵ میلیارد و ۶۳ میلیون ریال بود.
در آذرماه سال جاری ۹۴۶ هزار و ۹۴ ورقه سلف موازی استاندارد به ارزش ۳۴ هزار و ۳۶۹ میلیارد و ۵۴۲ میلیون ریال و ۱۲ هزار و ۶۱۶ ورقه گواهی ظرفیت به ارزش ۶۸۱ میلیارد و ۴۸۸ میلیون ریال خرید و فروش شد.
آذرماه بورس انرژی ایران همچنین شاهد معامله ۶۰۸ میلیون و ۴۰۲ هزار و ۳۵۰ کیلووات‌ساعت برق به ارزش ۴۴۸ میلیارد و ۱۱۴ میلیون ریال و ۸۶ قرارداد آتی به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۵۶ میلیون ریال بود.

source

توسط ecokhabari