سکه و سیمان صدرنشین معاملات هفته گذشته
بورس نیوز: در بازار گواهی سپرده نزدیک ۲۰.۷ میلیون ورقه بهادار مبتنی بر کالا با ارزش بیش از یک هزار و ۳۱۱ میلیارد تومان در هفته منتهی به ۳۰ آذر دست به دست شد. سکه از لحاظ ارزش معاملات و سیمان به لحاظ حجم معاملات برتر از سایر دارایی ها، در مقام نخست ایستاد.
بر اساس این گزارش، ۲۰ میلیون و ۶۷۱ هزار و ۸۰۹ ورقه بهادار مبتنی بر کالا با ارزش بیش از یک هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان در بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالا در هفته گذشته دست به دست شد که در مقایسه با یک هفته قبل از افزایش ۲۱ درصدی در حجم و ۲ درصدی در ارزش همراه بود. ارزش معاملات هفته منتهی به ۲۵ آذر نیز بیش از یک هزار و ۲۸۲ میلیارد تومان برای ۱۷ میلیون و ۶۰ هزار و ۹۱ ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود.
در جریان معاملات هفته گذشته، ۵ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۸۰۰ اوراق گواهی سپرده سکه طلا در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه ارزش بیش از ۹۷۷ میلیارد تومان را ثبت کرد.
اوراق مبتنی بر طلا با کسب سهم ۷۵ درصدی در ارزش معاملات و ۲۶ درصدی در حجم معاملات، جایگاه نخست را در ارزش کل و سوم را در حجم کل بازار گواهی سپرده کالایی پس از سیمان و زعفران از آن خود کرد.
سیمان با ثبت معامله ۷ میلیون و ۲۹۹ هزار گواهی سپرده، رتبه دوم را از نظر حجم پس از سکه طلا از آن خود کرد و ارزش معاملات این دارایی نزدیک ۵.۵ میلیارد تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات ۳۵ درصد بود و از لحاظ حجم در جایگاه دوم ایستاد.
در هفته منتهی به ۳۰ آذر، ۷ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۳۹۳ گواهی سپرده زعفران نیز به ارزش نزدیک ۲۴۶ میلیارد تومان دست به دست شد که این دارایی پایه، با سهم نزدیک ۳۵ درصدی در حجم جایگاه سوم و ۱۹ درصدی در ارزش جایگاه دوم را به خود اختصاص داد.
ارزش معاملات ۸۱۳ هزار و ۲۴ گواهی سپرده شیشه نیز به ۸۱ میلیارد تومان نزدیک شد و این دارایی توانست مقام سوم را از لحاظ ارزش بعد از سکه و زعفران از آن خود کند. این دارایی پایه، همچنان سهم ۶ درصدی را از لحاظ ارزش کل معاملات گواهی سپرده کالایی را دارد.
در هفته‌ای که گذشت معامله ۱۷ هزار و ۴۴۱ گواهی سپرده برنج به ارزش بیش از ۱.۲ میلیارد تومان در بازار مالی بورس کالای ایران نیز به ثبت رسید. همچنین ۱۱۲ گواهی سپرده زیره سبز و ۳۹ گواهی سپرده نخود هر یک به ارزش ۱۳.۴ میلیون تومان و ۱.۳ میلیون تومان دست به دست شد.

source

توسط ecokhabari