صادرات
بورس نیوز: محمدرضا قربانی، مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان عمده اقلام صادراتی حمل شده در این منطقه را شیشه فرآوری شده، محصولات نهایی حوزه آهن آلات، مواد پتروشیمی، صنایع غذایی مانند شیرینی و شکلات اعلام کرد.
وی افزود: در این بازه زمانی ٥۸۸ هزار و ٥۷۲ تن حمل و نقل بین المللی در منطقه آذربایجان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱٥ درصد افزایش یافته است.
قربانی خاطرنشان کرد: میزان حمل و نقل بین المللی در ۹ ماه سال گذشته ٥۱۲ هزار و ۸۳۸ تن بود.
مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان، کل بار جابجا شده در ۹ ماه امسال از طریق خطوط ریلی راه آهن این منطقه را یک میلیون و ۱٤۳ هزار تن اعلام کرد و گفت: این میزان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است.
قربانی، با اشاره به افزایش ۹۵ درصدی میزان بار تخلیه شده در این اداره کل، ادامه داد: در طی این مدت ٦۲٦ هزار و ٤۲۰ تن بار تخلیه شده است در حالی که میزان بار تخلیه شده در این اداره کل در سال گذشته ۳۲۱ هزار و ٥۲٥ هزار تن بود.
وی یادآوری کرد: در ۹ ماه سال جاری یک میلیون و ۷۲۷ هزار و ۱۲۳ مسافر از طریق حمل و نقل ریلی در این منطقه جابجا شده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۹۱۹ هزار و ۸٥۲ نفر بود، ۸۸ درصد افزایش یافته است.
مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان گفت: از کل مسافران جابجا شده در این منطقه، ۳۷۳ هزار و ۱۰۱ نفر از طریق قطار‌های حومه‌ای و یک میلیون و ۳٥٤ هزار و ۲۲ نفر از طریق قطار‌های بین شهری جابجا شده اند.
قربانی افزود: در ۹ ماه امسال میزان جابجایی مسافر در قطار‌های حومه‌ای حدود ۳.۸ برابر و قطار‌های بین شهری حدود ٦۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
وی یادآوری کرد: تعداد مسافر جابجا شده در قطار‌های حومه‌ای منطقه آذربایجان در مدت مشابه سال قبل ۷٦ هزار و ۹٥۷ نفر و تعداد مسافر جابجا شده در قطار‌های بین شهری ۸٤۲ هزار و ۸۹۵ نفر بودند.
مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان گفت: در ۹ ماه سال جاری ۲۷۵ هزار و ۲۱۱ تن بار از طریق حمل و نقل ریلی این منطقه به ترکیه صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد افزایش یافته است.

source

توسط ecokhabari