فروش اوراق ارزی و راه اندازی توافقی ارز در مدیریت بازار ارز
بورس نیوز: محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اقدامات بانک مرکزی در راه اندازی بازار توافقی و فروش اوراق ارز را شروع خوبی برای مدیریت بازار در این حوزه است.
وی افزود: بانک مرکزی با این اقدام خود به دغدغه‌های مردم در مورد نوسانات در قیمت‌ها پاسخ داد و توانست این وضعیت را مدیریت کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: البته همانطور که گفتم این شروع کار است و در ادامه باید اقدامات دیگری برای تکمیل این شروع خوب توسط بانک مرکزی انجام شود تا ما شاهد بهبود هرچه بیشتر شرایط بازار ارز باشیم.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: از اقداماتی که بانک مرکزی می‌تواند در کنار کار‌هایی که انجام داده به آن توجه داشته باشد و آن را اجرایی کند راه اندازی بازار توافقی حواله ارز و سکه است.
وی بیان کرد: بانک مرکزی می‌تواند با راه‌اندازی بازار توافقی حواله ارز و سکه در کنار بازار توافقی ارز، از عامل مهم دیگری در ایجاد ثبات در بازار ارز استفاده کند.

source

توسط ecokhabari