وزارت جهاد کشاورزی قیمت پایه ارزی وارداتی گندم، ذرت، جو، کنجاله، دانه سویا و کلزا و انواع روغن خام سویا، آفتابگردان، کلزا و پالم را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر این گزارش ماکان صداقت، سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به شهرام آذین، سرپرست دفتر مقررات و استاندارهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی قیمت پایه ارزی کالای اساسی شامل گندم، نهادهای دامی شامل، ذرت، جو و انواع کنجاله، دانه‌های روغنی سویا و کلزا و انواع روغن خام وارداتی را به شرح زیر اعلام کرد.
شرح کالا سقف قیمتی (یورو / تن)
قیمت گندم
گندم شمال ۳۶۵ یورو / تن
گندم جنوب (آلمان) ۳۹۰ یورو / تن
گندم جنوب (سایر مبادی) ۳۸۷ یورو / تن

قیمت ذرت
ذرت شمال ۳۵۰ یورو / تن
ذرت جنوب (برزیل) ۳۶۰ یورو / تن
ذرت جنوب (سایر مبادی) ۳۷۱ یورو / تن

قیمت جو
جو شمال ۳۲۵ یورو / تن
جو جنوب ۳۷۰ یورو / تن

دانه سویا جنوب (برزیل) ۶۵۰ یورو / تن
دانه سویا جنوب (آرژانتین) ۶۶۳ یورو / تن
دانه سویا کانادا ۶۴۰ یورو / تن
دانه سویا آمریکا ۶۴۰ یورو / تن

دانه کلزا شمال ۶۳۰ یورو / تن
دانه کلزا جنوب (استرالیا) ۷۲۰ یورو / تن
دانه کلزا جنوب (کانادا) ۷۰۵ یورو / تن
دانه کلزا جنوب (اروپا) ۶۳۰ یورو / تن

قیمت کنجاله
کنجاله سویا جنوب (برزیل) ۶۳۰ یورو / تن
کنجاله سویا جنوب (آرژانتین) ۵۹۰ یورو / تن

کنجاله کلزا جنوب ۴۰۵ یورو / تن

کنجاله پنبه شمال ۳۱۵ یورو / تن

کنجاله گلرنگ شمال ۲۵۰ یورو / تن

قیمت روغن خام
روغن آفتابگردان شمال ۱۳۰۰ یورو / تن
روغن آفتابگردان جنوب ۱۳۳۰ یورو / تن

روغن سویا شمال ۱۲۹۵ یورو / تن
روغن سویا جنوب ۱۳۰۵ یورو / تن

روغن پالم
روغن پالم مالزی ۱۰۲۰ یورو / تن
روغن پالم اندونزی ۱۰۰۰ یورو / تن

روغن کلزای شمال ۱۳۰۰ یورو / تن
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari