اعلام نرخ جدید انواع گوشت گوساله و گوسفندی
بورس نیوز: بر اساس این ابلاغیه قیمت انواع گوشت قرمز بسته‌بندی در محل، هر کیلوگرم گوشت گوساله راسته بدون استخوان ۲۵۳ هزار تومان و هر کیلوگرم گوشت گوساله ران ۲۴۴ هزار تومان تعیین شده است.   
 
همچنین قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی راسته بی‌استخوان ۳۲۵ هزار تومان و هر کیلوگرم گوشت گوسفندی راسته با استخوان ۲۴۵ هزار تومان تعیین شده است.
بنابر این گزارش، قیمت انواع گوشت قرمز بسته‌بندی در محل به شرح ذیل است: 
هر کیلوگرم گوشت گوسفندی سردست با ماهیچه ۲۴۹ هزار تومان
هر کیلوگرم گوشت گوسفندی سردست بدون ماهیچه ۲۳۴ هزار تومان
هر کیلوگرم گوشت گوسفندی سرسینه و دنده ۴۲ هزار تومان
هر کیلوگرم گوشت گوسفندی شقه – لاشه گوسفندی ۲۴۲ هزار تومان
هر کیلوگرم گوشت گوسفندی قلوه‌گاه بی استخوان ۱۷۳ هزار تومان
هر کیلوگرم گوشت گوسفندی کف دست با ماهیچه ۲۷۳ هزار تومان
هر کیلوگرم گوشت گوسفندی کف دست بی ماهیچه ۲۶۳ هزار تومان
هر کیلوگرم گوشت گوسفندی گردن ۲۲۰ هزار تومان
هر کیلوگرم گوشت گوسفندی ماهیچه ۳۱۰ هزار تومان
هر کیلوگرم گوشت گوسفندی نیم شقه سردست ۲۴۲ هزار تومان
هر کیلوگرم گوشت گوسفندی نیم شقه ران ۲۵۰ هزار تومان
هر کیلوگرم گوشت گوسفندی دمبالچه ۱۸۵ هزار تومان
هر کیلوگرم گوشت گوسفندی راسته با استخوان برش شاندیزی ۲۴۰ هزار تومان
هر کیلوگرم گوشت گوساله سردست پاک کرده ۲۳۹ هزار تومان
هر کیلوگرم گوشت گوساله سر سینه و دنده ۱۷۰ هزار تومان
هر کیلوگرم گوشت گوساله فیله ۳۱۰ هزار تومان
هر کیلوگرم گوشت گوساله قلم ۱۷۰ هزار تومان
هر کیلوگرم گوشت گوساله قلوه‌گاه ۱۹۵ هزار تومان
هر کیلوگرم گوشت گوساله گردن ۲۳۹ هزار تومان
هر کیلوگرم گوشت گوساله ماهیچه ۲۳۹ هزار تومان

source

توسط ecokhabari