بورس انرژی میزبان ۲۸ هزار تن شرکت نفت ستاره خلیج فارس
بورس نیوز: امروز سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱، برای نخستین بار عرضه سبدی فرآورده هیدروکربوری در رینگ داخلی بورس انرژی ایران انجام خواهد شد و ۱۰ واحد سبد پایه نفتا ۱۰۱ پالایش نفت شیراز برای مصارف داخلی روی تابلوی فروش قرار می‌گیرد.
بر این اساس، عرضه دیگر امروز سه شنبه، ۲۸ هزار و ۸۸۰ تن حلال ۴۰۲ دریایی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین‌الملل است.
رینگ بین‌الملل میزبان عرضه ۳۰۰ تن برش هیدروکربن‌های ۵ کربنه و بالاتر و ۲۰۰ تن پنتان پتروشیمی تبریز و همچنین ۲۰۰ تن هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد KBR ۲۱ شرکت قیر کسری نیز است.
شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا هم حدود ۴ هزار تن هیدروکربن سنگین، ۳ هزار تن ریفورمیت، ۲ هزار تن رافینیت و هزار تن گاز مایع در رینگ بین‌الملل و ۳ هزار تن هیدروکربن سنگین، ۳ هزار تن ریفورمیت، ۲ هزار تن رافینیت و ۲ هزار تن گاز مایع در رینگ داخلی بورس انرژی ایران عرضه می‌کند.
در رینگ داخلی بورس انرژی ایران قرار است ۷ هزار تن ته‌مانده برج تقطیر عمده پالایش نفت کرمانشاه، ۵ هزار تن برش پنتان پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، ۵ هزار تن سی‌اس‌او پالایش نفت شازند، هزار و ۵۰۰ تن حلال ۴۰۲ پتروشیمی بیستون، هزار تن متانول پتروشیمی زاگرس و ۹۱۲ تن متانول پتروشیمی فن‌آوران عرضه شود.
۷۹۰ تن حلال ۴۰۲ و ۷۸۱ تن حلال ۵۰۳ پالایش نفت اصفهان، ۳۰۸ تن برش سنگین و ۲۰۰ تن گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام، ۲۰۰ تن نیتروژن مایع و ۷۵ تن اکسیژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج فارس و ۲۲ تن نیتروژن مایع شرکت صنایع طبی آرکاشیمی سورنا نیز مهمان رینگ داخلی بورس انرژی خواهد بود.

source

توسط ecokhabari