برداشت پرتقال در باغ‌های مرکبات مازندران که از اواسط پاییز با کامل شدن قند این میوه پاییزی شروع شد به مدت شش ماه ادامه خواهد داشت.
عمده تأمین کننده پرتقال کشور، استان مازندران است و باغداران مازندرانی افتخار رتبه نخست تولید مرکبات در کشور را دارند.

استان مازندران ۱۱۵ هزار هکتار باغ مرکبات دارد که از این میزان حدود ۳۰ هزار هکتار مربوط به نارنگی است که آغاز برداشت زودرس این میوه از اوایل پاییز بود.

باغداران همه ساله بخشی از محصول مرکبات را به صورت سنتی برای مصرف شخصی و یا فروش در روزهای نزدیک به عید نوروز در انبارهای سنتی ذخیره می‌کنند و مابقی به بازار عرضه می‌شود.

کیفیت میوه مرکبات، قابلیت انبارداری و مسائل نگهداری بعد از برداشت مرکبات بستگی به عوامل مختلفی مانند زمان برداشت، میزان بلوغ یا درجه رسیدگی میوه دارد. به همین خاطر باید تا زمان رسیدگی کامل بر روی درخت بماند،

برداشت زودهنگام میوه مرکبات قابلیت ماندگاری میوه را به شدت کاهش می‌دهد و برداشت دیرهنگام باعث پایین آمدن کیفیت محصول و آسیب رساندن به درخت می‌شود.
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari