بهار کیفیت آبی‌پوشان در زمستان جاده مخصوص
بورس نیوز: ایجاد زیرساخت‌های لازم و اخذ تصمیمات جسورانه مانند تولید محصولات بدون کسری از ابتدای خرداد ۱۴۰۱ و حذف خودرو‌های ماندگار در تابستان، مسیر کیفیت را در تحقق ۲۷۹برنامه کیفی هموارتر کرد. این برنامه‌ها و تمرکز بر ۵۹ برنامه بهبود قطعات در زنجیره تامین و ۱۴ برنامه در حوزه محصول و فرایند که از ابتدای امسال در دستور کار بود، در انتهای پاییز به ثمر رسید و در مهم‌ترین شاخص کیفی گروه صنعتی ایران خودرو که میزان مراجعات مشتریان به شبکه خدمات پس از فروش است، بهبود ۴۱ درصدی نسبت به میانگین ۱۴۰۰ برای بازه یک ماهه رقم خورده است. با این میزان بهبود ایران خودرو بهترین وضعیت را در مراجعات یک ماهه به شبکه خدمات طی دو سال گذشته رقم زده است.
در حوزه رضایت از کیفیت فروش بر مبنای آخرین گزارش رسمی منتشر شده، کسب رضایت ۷۲۱ محقق شده که بالاترین میزان رضایت در ادوار گذشته است و همچنین در حوزه خدمات پس از فروش نیز با کسب امتیاز ۷۹۵ بهترین جایگاه در بین شرکت‌های خدمات پس از فروش در اختیار ایران خودرو است.
بهار کیفیت آبی‌پوشان در زمستان جاده مخصوص
گزارش شرکت ISQI در شاخص میزان رضایتمندی مشتریان از کیفیت اولیه محصولات نیز بهبود ۲۴ امتیازی در خودرو‌های تولید مرداد ماه نسبت به بهمن ۱۴۰۰را نشان می‌دهد.
روند ایرادات اظهار شده مشتریان در سه ماهه اول مالکیت نیز بیش از ۴۰ امتیاز بهبود را نسبت به بهمن ۱۴۰۰ نشان داده و به عدد ۲۷۰ رسیده است.
شاخص رضایت کیفی در زمان تحویل خودرو به مشتریان نیز که به‌عنوان یک شاخص جدید (FOLLOW UP) از ابتدای امسال اندازه گیری می‌شود، بیانگر بهبود ۴۰ درصدی در نیمه اول آذر نسبت به فروردین امسال است.

گزارش‌های شرکت بازرسی و استاندارد ایران در آدیت سبد محصولات ایران خودرو نیز نسبت به میانگین ۱۴۰۰ بهبودی ۱۲درصدی را نشان می‌دهد.
به ثمر نشستن برنامه‌های کیفی گروه صنعتی ایران خودرو موجب شد تا طرح ویژه تضمین کیفیت موتور و گیربکس محصولات گروه هایما نیز از دی ماه امسال در دستور کار قرار گیرد.
بهار کیفیت آبی‌پوشان در زمستان جاده مخصوص
گروه صنعتی ایران خودرو همواره نهایت اهتمام خود را در جلب رضایت مشتریان با حذف محصولات قدیمی، توسعه محصولات جدید و بهبود محصولات جاری در دستور کار داشته و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

source

توسط ecokhabari