مشارکت فعال در رخداد‌های اجتماعی و فرهنگی، اولویت بانک ایران زمین است
بورس نیوز: در این دیدار حسن رضا یزدانی مدیر شعب استان در خصوص نحوه ارائه خدمات بانک ایران زمین در حوزه بانکداری دیجیتال، پرداخت، تسهیلات و ضمانتنامه توضیحاتی را ارائه کرد.
حسن رسائی مقدم معاون شعب استان در این جلسه ضمن ابزار خرسندی از ایجاد تعامل بین بانک و اداره آموزش و پرورش استان، گسترش بیشتر این همکاری را گامی موثر در جهت تشویق دانش آموزان به فرهنگ کتابخوانی بیان کرد و گفت: یکی از اولویت‌های بانک ایران زمین حضور و مشارکت فعال در رخداد‌های اجتماعی و فرهنگی است.
در ادامه سید علیرضا موسوی نژاد رئیس اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی ضمن تقدیر از حضور بانک ایران زمین و تامین بخشی از هزینه‌های خرید کتاب برای دانش آموزان جهت برگزاری رخداد کتابخوانی، این مهم را سرآغاز گسترش ارتباط بانک با این سازمان دانست.

source

توسط ecokhabari