۶۲ درصد افزایش درآمد نسبت به ماه گذشته
بورس نیوز:
شرکت پتروشیمی پارس در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به آذرماه سال جاری نشان داد که به روند نزولی خود پایان داده است. این شرکت پتروشیمی از فروش محصولات خود به درآمد ۳ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومانی دست پیدا کرد.
“پارس” از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه سال جاری (سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۴۰۱) توانست از فروش محصولات تولیدی خود به درآمد تجمیعی ۳۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی برسد.
۶۲ درصد افزایش درآمد نسبت به ماه گذشته
میزان درآمدی که شرکت پتروشیمی پارس در نهمین ماه از سال جاری به سهامداران خود اعلام کرد مربوط به فروش محصولات تولیدی خود در بازار داخلی بود.
میزان سرمایه به ثبت رسیده پتروشیمی پارس در ۹ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی برابر با ۴۷ هزار و ۶۰۵ میلیارد تومان است.
“پارس” درآمد عملیاتی که در آذرماه سال ۱۴۰۱ از فروش محصولات در بازار داخلی به ثبت رساند نسبت به ماه گذشته شاهد رشد ۶۲ درصدی درآمد خود نسبت به ماه گذشته بود. پتروشیمی پارس در ۹ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی درآمد تجمیعی که از فروش محصولات به ثبت رساند ۱۹ درصد (معادل ۶ هزار و ۳۲۷ میلیارد تومان) افزایش را نسبت به دوره مشابه سال گذشته تجربه کرد، بر اساس درآمد تجمیعی پارس می‌توان گفت که این پتروشیمی به پوشش ۸۶ درصدی از درآمد ۱۲ ماه سال گذشته دست پیدا کرده است.
۶۲ درصد افزایش درآمد نسبت به ماه گذشته
بیشترین درآمدی که “پارس” در آذرماه از فروش محصولات به دست آورد مربوط به محصول «پروپان» بود که حدوداً یک هزار و ۳۵۴ میلیارد تومان درآمدزایی را برای شرکت به همراه داشت که ۳۹ درصد از درآمد ماهانه را به خود اختصاص داد، این میزان درآمد از فروش ۷۷ هزار و ۲۴۸ تن به دست آمد. هر تن «پروپان» در آذرماه برابر با ۱۷ میلیون و ۵۲۸ هزارتومان مورد معامله قرار گرفت. نرخ فروش محصول «پروپان» در آذر ماه نسبت به ماه گذشته تغییر ۲ میلیون تومانی را تجربه کرد.
پس از «پروپان» بیشترین درآمدزایی را برای پتروشیمی پارس محصول «بوتان» به خود اختصاص داده بود، درآمدی که از فروش این محصول عاید شرکت شد برابر با یک هزار و ۱۲۹ میلیارد تومان بود.
بیشترین نرخ فروش را در بین محصولات پتروشیمی پارس محصول «استایرن منومر» با مبلغی بالغ‌بر ۲۴ میلیون تومان در ازای هر تن به خود اختصاص داد که در این دوره با افزایش نرخ اندکی همراه بود، درآمدی که از فروش این محصول به دست آمد برابر با ۴۹ میلیارد تومان بود.
شرکت پتروشیمی پارس در آذرماه توانست ۲۲۹ هزارو ۲۹۸ تن محصول تولید کند که عمده محصول تولیدی مربوط به محصول «اتان» با ۱۰۵ هزارو ۱۰۳ تن بود. این شرکت در آذرماه با افزایش تولید ۱۷ درصدی روبه شد.
۶۲ درصد افزایش درآمد نسبت به ماه گذشته
” پارس ” ۲۵۶ هزارتن از محصولات خود را در بازار داخل کشور به فروش رساند، در ۹ ماه گذشته نیز مقدار فروش این پتروشیمی بالغ‌بر ۲ میلیون و ۴۶۸ هزارتن به ثبت رسید.
پرفروش‌ترین محصول “پارس” در این دوره ماهانه مربوط به «اتان» با ۱۰۵ هزارتن بود که ۴۱ درصد از بازار داخل کشور را به خود اختصاص داد، همچنین مابقی محصولات فروخته شده‌ی این شرکت پس از «اتان»، مربوط به پروپان با ۳۰، بوتان با ۲۴، پنتان با ۴ و استایرن منومر با یک درصد بودند.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari