تمرکز
بورس نیوز:
شرکت فولاد هرمزگان جنوب در گزارش فعالیت ماهانه‌ای که در آذرماه سال جاری از فروش محصولات «اسلب، بریکت و آهک» شناسایی کرد برابر با مبلغ یک هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان بود، “هرمز” از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه سال جاری نیز میزان درآمد تجمیعی این شرکت فولادی بالغ‌بر ۱۴ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان به اطلاع سهامداران رسید.
تمرکز
“هرمز” میزان درآمد عملیاتی که در آذرماه سال جاری از فروش محصولات خود به دست آورد مربوط به حضور این شرکت در بازار داخلی و صادراتی بود، بیشترین میزان درآمدی که فولاد هرمزگان جنوب در این دوره ماهانه شناسایی کرد متعلق به بازار داخل کشور بود که ۷۶ درصد از درآمد آذرماه را در برگرفته بود.
درآمد صادراتی که فولاد هرمزگان جنوب در هشتمین ماه از سال جاری به ثبت رساند برابر با ۳۷۳ میلیارد تومان بود، هرمز برای هفتمین ماه متوالی در بازار صادراتی حضور خود را به ثبت رساند.
شرکت فولاد هرمزگان جنوب میزان درآمد عملیاتی که در آذرماه سال جاری از فروش محصولات خود به ثبت رساند با کاهش ۲۸ درصدی در مقایسه با ماه گذشته همراه بود اما؛ درآمد عملیاتی این شرکت فولادی در بازار خارجی با رشد ۷۲ درصدی در مقایسه با آبان ماه که ۲۱۷ میلیارد تومان به ثبت رسیده بود، مواجه شد.
تمرکز
همان‌گونه که گفته شد هرمز در آذرماه میزان فروشی که از بازار صادراتی در کارنامه مالی خود شناسایی کرد برابر با ۳۷۳ میلیارد تومان بود، این شرکت فولادی در آذرماه سال گذشته میزان درآمدی را در این بازار کسب نکرده بود و این موضوع نکته قابل‌توجهی از درآمدزایی این شرکت است.
تمرکز
فولاد هرمزگان مقدار تولید خود را در این دوره ماهانه برابر با ۳۱۹ هزارتن اعلام کرد و از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه نیز ۲ میلیون و ۴۱۲ هزارتن محصول تولید کرد، بیشترین مقدار تولید هرمز در ۹ ماه گذشته متعلق به آهن اسفنجی و اسلب بود.
” هرمز ” در پایان آذرماه سال جاری بالغ‌بر ۱۲۲ هزارتن از محصولات خود را در بازار داخل و خارج از کشور به فروش رساند که حجم عمده‌ای از این مقدار فروش متعلق به فروش محصول «اسلب» در بازار داخلی با ۹۰ هزارتن بود، فولاد هرمزگان جنوب در ۹ ماه سپری‌شده از سال مالی موفق به فروش ۹۸۵ هزارتن از محصولات خود شد.
تمرکز
عنوان پرفروش‌ترین محصول فولاد هرمزگان جنوب را در آذرماه محصول «اسلب (بازار داخلی)» با یک هزار و ۲۰۵ میلیارد تومان یدک می‌کشد، میزان درآمدی که از فروش این محصول در نهمین ماه از سال جاری به ثبت رسید ۷۶ درصد از درآمد ماهانه را به خود اختصاص داد، نرخ فروش این محصول با رشد ۵ درصدی به مبلغ ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در ازای هر تن رسید.
دیگر محصولات به فروش رسیده فولاد هرمزگان جنوب در آذرماه به ترتیب عبارت‌اند از بریکت و آهک در بازار داخل کشور و در بازار صادراتی نیز تنها محصول «اسلب» به فروش رسید، نرخ فروش این محصول در بازار خارج از کشور ۱۱ میلیون و ۹۳۸ هزارتومان در ازای هر تن مورد معامله قرار گرفت.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari