طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت مجوز دریافت تسهیلات مالی خارجی را به میزان ۳۰ میلیارد یورو داده است.
به گزارش خبرنگار مهر، طبق لایحه بودجه تسهیلات مالی خارجی در سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۰ میلیارد یورو بوده و در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی منوط به تضمین دولت ایران بوده وزیر اقتصاد مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ایران ضمانت نامه‌ها را به شورای اقتصاد ارائه کند.
شورای اقتصاد نیز مجاز است طرح‌های بخش دولتی که توجیه فنی، اقتصادی، مالی، محیط زیستی را داشته باشند و همچنین بخش‌های غیر دولتی را نیز پس از اخذ تضمین از بانک عامل اجرایی کند.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari