ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط مؤسسات اعتباری
بورس نیوز: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط مؤسسات اعتباری را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است، پیرو بخشنامه‌های شماره ۳۸۲۳۷۳‏/۹۶ مورخ ۲۶‏/۱۱‏/۱۳۹۶ و شماره ۳۵۶۰۱۶‏/۰۰ مورخ ۰۴‏/۱۲‏/۱۴۰۰ موضوع ابلاغ ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی و صکوک توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مصوب جلسات مورخ ۱۷‏‏‏‏/۱۱‏‏‏‏/۱۳۹۶ و مورخ ۲۱‏‏‏‏/۱۰‏‏‏‏/۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار، «ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ ۲۷‏/۰۷‏/۱۴۰۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ابلاغ می‌شود. اهم موارد مذکور در ضوابط اجرایی موصوف که با هدف تسریع در رسیدگی به تقاضا‌های انتشار اوراق مالی اسلامی توسط بانک‌ها مؤسسات اعتباری غیربانکی اعتباری تدوین شده، به شرح زیر است:
– اوراق مالی اسلامی موضوع این ضوابط مشتمل بر اوراق اجاره، اوراق خرید دین، اوراق رهنی و اوراق قابل تبدیل به سهام می‌باشد.
– مؤسسه اعتباری در چارچوب این ضوابط موظف است، نسبت به ارائه درخواست مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی به بانک مرکزی اقدام نماید.
– محل مصرف منابع حاصل از اوراق منتشره موضوع این ضوابط با اولویت زیر می‌باشد:
– تسویه مانده بدهی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی
– تسویه مانده بدهی مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری
– بهبود نسبت‌های نظارتی و اصلاح ساختار دارایی‌ها و بدهی‌ها
– اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی
– مؤسسه اعتباری مجاز به اعطای تسهیلات به متعهد پذیره‌نویسی و سایر اشخاص برای خرید اوراق مالی اسلامی مربوط به خود و سایر مؤسسات اعتباری طی دوره انتشار تا سررسید اوراق نمی‌باشد.
در خاتمه بخشنامه تاکید شده است، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذی‌ربط بانک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود.

source

توسط ecokhabari