سهم ۷۰ درصدی زمین در قیمت تمام شده مسکن پایتخت
بورس نیوز: نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به سهم ۷۰ درصدی زمین در قیمت تمام شده مسکن تهران، گفت: این شاخص در کشور ۶۰ درصد است.
به گفته وی این شاخص که با ذخیره کردن یک سوم درآمد خانوار برای خرید مسکن معنا پیدا می‌کند، در ایران از ۱۵ سال به ۳۴ سال رسیده در حالیکه در بیشتر کشور‌های دنیا زیر ۱۰ سال است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن از مستاجر بودن ۵۰ درصد تهرانی‌ها خبر داد و افزود: مطابق آمار‌ها نیاز به مسکن طی ۱۰ سال آینده به غیر از مستأجران به ۱۲ میلیون مسکن می‌رسد و همچنین ۸ میلیون مسکن به تخریب و نوسازی نیاز دارند.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن تعیین وضع مطلوب مسکن را با ۶ شاخص کاهش طول دوره انتظار مسکن، کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانواده، کاهش نسبت خانواده‌های مستأجر به کل خانواده، کاهش سهم جمعیت ساکن در واحد‌های فرسوده شهری و روستایی از کل جمعیت، افزایش عمر مفید و کیفیت ساختمان و ارتقاء کیفیت معماری مسکن متناسب با هویت ایرانی_اسلامی عنوان کرد.
نوروزی برنامه عملیاتی در مناطق مختلف کشور را ۴ طرح اصلی شامل روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، سایر شهرها، تهران و سواحل مکران دانست که بایستی به آن‌ها وام مناسب تعلق گیرد چرا که اگر این طرح در روستا‌ها عملیاتی نشود، مطالبه وام از سوی مردم به شهر‌ها می‌رسد، بنابراین باید مهاجرت معکوس رقم بخورد که با مهیا بودن خدمات زیربنایی و روبنایی، رونق اقتصاد روستا و اشتغالزایی در روستا‌ها همراه می‌شود.

source

توسط ecokhabari