شورای رقابت به هیچ عنوان مدعی قیمت‌گذاری خودرو نیست
بورس نیوز: سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت با اشاره به اینکه شورای رقابت به هیچ عنوان مدعی قیمت‌گذاری خودرو نیست، اظهار کرد: این تشکل فراقوه‌ای دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت تمام‌شده و سود خودرو را اعلام می‌کند و این موضوع به‌معنای قیمت‌گذاری خودرو نیست، ما فقط دستورالعمل را اعلام می‌کنیم.
وی درباره اینکه چرا با منقضی شدن مدت زمان مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در ۲۸ مهرماه امسال، همان موقع شورای رقابت تصمیمی به تنظیم بازار خودرو و تعیین دستورالعمل نداشت و بعد از گذشت دو ماه کارگروه تخصصی خودرو را در این شورا تشکیل داده، بیان کرد: از ابتدای سال جاری کارشناسان شورای رقابت به مطالعه بازار و بررسی راهکار‌هایی جهت مدیریت بازار اقدام کرده‌اند به‌نحوی که این موضوع با سرعت بیشتری از مهرماه سال جاری انجام شده است و در طول دو ماه اخیر توانستیم به جمع‌بندی برای تشکیل کارگروه تخصصی خودرو برسیم.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت درخصوص اینکه اگر مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی تمدید شود تکلیف کارگروه تخصصی خودرو شورای رقابت چه خواهد شد، گفت: ما به‌عنوان یک مرکز تخصصی در راستای قانون به وظایف خود عمل و نظر کارشناسی خود را اعلام می‌کنیم، حال ممکن است نظر این کارگروه تخصصی که به‌صورت کارشناسی اعلام می‌شود مورد استفاده قرار گیرد و یا اجرایی نشود.

source

توسط ecokhabari