تولید گوشت قرمز در آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر سال گذشته روند کاهشی داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آذر ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل (آبان ۱۴۰۱) در حدود ۷ درصد کاهش داشته است. همچنین مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در آذر ۱۴۰۱ با ماه مشابه سال ۱۴۰۰، نشان دهنده کاهش ۹ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است. مقدار تولید گوشت در آذر ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ برای گوسفند و بره بدون تغییر، برای بز و بزغاله ۴ درصد افزایش، برای گاو و گوساله ۱۸ درصد، برای گاومیش و بچه گاومیش ۶ درصد و برای شتر و بچه شتر ۴ درصد کاهش داشته است.
گفتنی است مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور در ماه آذر، بر حسب وزن لاشه‌های کشتار شده ۴۹.۸۸۷ تن بوده است.
آمار و ارقام تکمیلی را از اینجا دریافت کنید.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari