بورس انرژی
بورس نیوز: امروز در رینگ داخلی بورس انرژی، ۷ هزار تن سی‌اس‌او و هزار تن نرمال هگزان پالایش نفت شازند، ۲ هزار تن بلندینگ نفتای پالایش نفت بندرعباس، ۲ هزار تن نفتای سبک و ۲۰۰ تن پنتان پالایش نفت آبادان عرضه می‌کند.
در رینگ داخلی همچنین ۱۸۶ تن حلال ۴۰۲ پالایش نفت تهران و ۱۰۰ تن ته‌مانده برج تقطیر پالایش نفت کرمانشاه عرضه می‌شود.
گفتنی است، پتروشیمی بیستون نیز هزار تن رافینت،۱۸۰ تن برش هیدروکربن حاصل از ضایعات پتروشیمی عاری از هرگونه فرآورده یارانه‌ای و ۱۰۰ تن برش سنگین حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل در رینگ داخلی عرضه خواهد شد.

source

توسط ecokhabari