وزیر صمت مصوبات یکصد و سی و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، مصوبات یکصد و سی و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره ۱۱۱۳۵۰۲۴ مورخ هفتم دی ماه سال ۱۴۰۱ از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد که در یکی از بندهای این مصوبه در مورد بهبود توان و ظرفیت تولید موتور سیکلت مصوبه‌ای صادر شده است.
در این مصوبه آمده است: در راستای بهره برداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال واحدهای تولیدی فعال در زمینه مونتاژ و تولید موتور سیکلت مشکلات انجمن موتور سیکلت ایران در جلسه مطرح و پس از استماع نظرات نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت انجمن موتور سیکلت ایران و نمایندگان سایر اعضای ستاد پیشنهادات جلسه تخصصی ابلاغی به شماره ۶۰/۱۹۶۸۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ به شرح ذیل در جلسه طرح و اتخاذ تصمیم گردید:
با توجه به ایجاد محدودیت‌های ناشی از اعمال تغییرات مهلت اعتبار مجوز تاییدیه محصولات تولید شده در داخل کشور از یک سال به یک ماه در بخشنامه سازمان ملی استاندارد ایران برای واحدهای تولید کننده موتورسیکلت و طولانی شدن فرآیند معین شده و عطف به نامه شماره ۲۰۸۸۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ سازمان مذکور مبنی بر در دست بررسی بودن افزایش مهلت مزبور از یک ماه به سه ماه مقرر شد:
۱- دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنداللزوم با همکاری معاونت صنایع حمل و نقل وزارت مذکور نسبت به راه اندازی فرآیند و سیستمی درج تاییدیه محصولات تولید داخل کشور (توسط سازمان ملی استاندارد ایران) و ارسال آن به مراجع مربوطه اقدام نماید به گونه‌ای که مجوز مذکور تا زمان اعلام عدم اعتبار یا تعلیق یا محدودیت آن توسط سازمان مذکور معتبر باشد.
۲- سازمان ملی استاندارد ایران نسبت به بررسی لازم برای اصلاح بخشنامه صادره و بازگردانی مهلت اعتبار مجوز تاییدیه محصولات تولید داخل کشور به یک سال اقدام و در تعامل سازمان ملی با معاونت صنایع حمل و نقل ارسال لیست مواردی که دارای تاییدیه از سازمان مذکور معماره ایران نیستند (لیست منفی) را ارزیابی کرده تا در صورت نهایی شدن اجرایی و عملیاتی شود.
مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari